Kampagne med fokus på sygdom og arbejde

Ny storstilet oplysningskampagne om sygefravær
15. MAR 2010 9.56

En helt ny undersøgelse fra Beskæftigelsesministeriet viser, at ni ud af ti danskere faktisk er enige i, at sygdom og arbejde ikke behøver at udelukke hinanden. Men det er kun halvdelen af danskerne, der har oplevet, at de havde mulighed for at arbejde under deres sygdomsforløb, oplyser Beskæftigelsesministeriet. 

For beskæftigelsesminister Inger Støjberg (V) er det afgørende, at kampagnen sætter gang i dialogen om sygefravær på landets arbejdspladser, så endnu flere får mulighed for at arbejde eller holde kontakt til arbejdspladsen under sygdom:

- Det er på tide, vi gør endeligt op med den opfattelse, at det er bedst for langtidssygemeldte at blive overladt til sig selv, indtil de er helt raske. Jeg ved, at rigtig mange mennesker gerne vil bevare en tæt kontakt til deres arbejdsplads under et længere sygdomsforløb. Og at de - hvis det overhovedet er muligt - fortsat gerne vil være noget for deres arbejdsplads og kollegaer. Derfor er det så vigtigt, at vi tør tage en åben snak om sygefravær og få brudt tabuer om sygdom og arbejde, siger Inger Støjberg.

Kampagnen Syg med job - sygdom og arbejde behøver ikke at udelukke hinanden har fokus på at få skabt en god dialog mellem sygemeldt, arbejdsgiver og kollegaer. Netop fordi undersøgelser og erfaringer viser, at mange langvarigt syge kommer hurtigere helt eller delvist tilbage til arbejdspladsen, hvis de bevarer kontakten til deres kolleger og arbejdsplads under sygdomsforløbet.

- Vores kampagne tager fat i et følsomt emne. Sygefravær er ikke det nemmeste at snakke om med kollegerne over frokostbordet eller med ens nærmeste chef. Derfor er jeg også utrolig glad for, at så mange arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationer bakker kampagnen op.

Et led i kampagnen er en kampagnebus, som resten af året turnerer rundt i hele landet og besøger arbejdspladser og opfordrer til dialog om sygefravær.

Kampagnen er en del af trepartsaftalen om sygefravær, der er indgået mellem regeringen, LO, DA, FTF, Danske Regioner, KL, Finanssektorens Arbejdsgiverforening, Lederne, Akademikernes Centralorganisation og Sammenslutningen Af Landbrugets Arbejdsgiverforeninger.

 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt