Markante udgiftsforskelle til offentlig forsørgelse i kommunerne

Det er ikke kun i landets yderområder, man bruger mange penge på offentlige forsørgelse af arbejdsløse
15. MAR 2010 9.09

Også i Danmarks fire største byer bruger man mange offentlige midler til mennesker på kanten af arbejdsmarkedet. Det viser seneste data bearbejdet af statistikservice.dk

Normalt er det landets yderkommuner, der er mest belastet af offentlige udgifter til de indbyggere, der bevæger sig på kanten af arbejdsmarkedet. Det er især, fordi det er i
yderområderne, arbejdsløsheden er størst. Men en oversigt over offentlige udgifter til indbyggere på kanten af arbejdsmarkedet viser, at der ikke er en sammenhæng mellem de traditionelt belastede yderområder og de offentlige udgifter i de enkelte kommuner.

Kortet illustrerer, hvor mange penge de enkelte kommuner bruger pr. person mellem 16-66 år samlet set til forsørgelse af personer på kanten af arbejdsmarkedet. Her ses det tydeligt, at de lysegule og mørkegule farver, der indikerer et udgiftsniveau på mellem 2200-2700 kr. eller
mere, fordeler sig bredt over hele landet og bevæger sig både omkring hovedstadsområdet, Århus, Odense og Aalborg, samt yderområder som Lolland og Bornholm. De lyseblå og mørkeblå markeringer er kommuner, hvor udgiftsniveauet ligger med op til 2200 kr. pr indbygger mellem 16-66 år. De spreder sig også over det meste af landet.

--BILLEDE2--


Figur 1. Kilde: Statistikservice.dk på baggrund af data fra Arbejdsmarkedsstyrelsen. Note 1:På kanten af
arbejdsmarkedet er defineret som personer, der har modtaget overførselsindkomst 80 pct. af tiden i mindst 3 på hinanden følgende år. Note 2: Udgiftsniveauet for landsgennemsnittet ligger på 2.547 kr. pr. indbygger.
Københavns Kommune ligger med 4.855 kr. klart i spidsen med allerflest udgifter pr. indbygger.

Modsat ligger Allerød Kommune, der med 333 kr. pr. indbygger har det laveste udgiftsniveau til indbyggere på kanten af arbejdsmarkedet af alle kommuner. En markant forskel på hele 14,5 gange så høje udgifter i Københavns Kommune end i Allerød.

I det hele taget ligger storbykommunerne København, Århus, Odense og Aalborg alle med et højt udgiftsniveau til indbyggere på kanten af arbejdsmarkedet. Det vil sige, de har en stor udfordring i forhold til at holde udgifterne i de seneste år, hvor arbejdsløsheden har været stigende.

www.statistikservice.dk

tj

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt