KL analyserer det sociale børneområde

- Vi har i dag meddelt ministeren, at KL går i dialog med kommunerne om, hvordan vi kan styrke sikkerheden for, at børn og unge, der udsættes for omsorgssvigt, får den nødvendige hjælp og bistand, siger KL-formand Erik Fabrin (V)
12. MAR 2010 15.11

 

Det fortæller KL's formand Erik Fabrin (V) oven på et møde, han sammen med formanden for KL's Børne- og Kulturudvalg Jørn Sørensen (R) i dag har haft med socialminister Benedikte Kiær (K).

- I kommunerne tager vi ansvaret på os, når der bliver begået fejl. Derfor lægger vi vægt på at få belyst, om der er behov for tiltag, der kan styrke kommunernes håndtering af de konkrete sager.

- Vi vil bl.a. belyse, hvordan vi kan blive bedre til at overlevere sagerne, når familier flytter fra en kommune til en anden. Vi vil analysere, om der er behov for lovændringer. Og vi vil danne os et billede af, hvordan KL kan understøtte en høj kvalitet i kommunernes håndtering af de enkelte sager.

Han advarer imod at drage vidtgående konklusioner på baggrund af enkeltstående sager.

- Det er vigtigt at huske, at det sociale børneområde er uhyre vanskeligt og kompliceret. Og de få sager, hvor der begås fejl, skal ses i sammenhæng med, at ca. 15.000 børn og unge i dag er anbragt uden for hjemmet - og at endnu flere får hjælp og støtte fra kommunen.

- Der kan altid opstå enkeltsager, hvor nogen begår fejl, uanset hvilket system vi skruer sammen. Det afgørende er at få afdækket, om der er tale om systemfejl, som vi kan undgå ved at ændre på regler eller praksis. Og det er det, KL nu vil gøre i samarbejde med kommunerne.

Han forventer, at KL er klar med sine anbefalinger inden sommerferien.

tj

 

 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt