Skal samle ny viden om ADHD

Århus Kommune er udvalgt som én af tre kommuner, der skal bidrage til øget viden og opsporing af voksne med ADHD samt udvikling af tilbud til denne gruppe
12. MAR 2010 10.50

ÅRHUS: - Antallet af borgere med diagnosen ADHD er vokset eksplosivt i de senere år, men kommunerne mangler ofte viden om ADHD. Den mangel skal projektet gerne være med til at afhjælpe, siger socialrådmand Hans Halvorsen (S).

Det er statspuljepartierne i Folketinget, som i perioden 2009-2012 har afsat midler til screening for ADHD blandt voksne, udsatte borgere samt midler til udvikling af tilbud til målgruppen.

Der er afsat 1 mio. kr. til screening pr. kommune, og i forhold til udviklingen af tilbud er der mulighed for at søge tilskud fra en samlet pulje for de tre projektkommuner på godt 6 mio. kr.

Servicestyrelsen, som er tovholder på projektet, har udover Århus udpeget Vejle og Slagelse kommuner.

Tværfagligt samarbejde
- Kommunerne er den besluttende, udførende og opfølgende myndighed på alle indsatser omkring ADHD bortset fra medicinering, men ekspertisen ligger i dag hovedsagligt hos psykiatrien i Regionen. Derfor kræver det samarbejde på tværs af myndigheder og sektorer og et bedre tværfagligt samarbejde.

Antallet af borgere i Danmark i behandling med ADHD-medicin er ifølge Lægemiddelstyrelsen på 10 år blevet 10-doblet, og intet tyder på, at udviklingen stopper.

Borgere med ADHD-symptomer eller diagnosticeret ADHD fylder derfor meget i den kommunale indsats, og fagpersoner mangler ofte viden om ADHD både i forhold til opsporing af borgere med ADHD og i forhold til at tilbyde en målrettet udredning og koordineret indsats.

Undersøgelser har vist, at en målrettet indsats for borgere, med ADHD kan være medvirkende til øget livskvalitet for borgeren, samt at fore-bygge og reducere sociale problemstillinger som misbrug, arbejdsløs-ed og kriminalitet.

- Vi står over for en af de helt store udfordringer på dette område. Kravene til kommunerne vokser, den faglige viden på området er be-grænset, og økonomien presser kommunekasserne. Derfor er der i høj grad brug for at udvikle metoder, der både virker og kan betales, siger Hans Halvorsen.

tj

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt