Nyt Vækstforum på banen i Nordjylland

Et nyt Vækstforum tager over, erfaringer gives videre og friske kræfter trækker i arbejdstøjet for at fortsætte indsatsen for vækst, udvikling og nye arbejdspladser i det nordjyske erhvervsliv
12. MAR 2010 12.15

Der blev trykket hænder, givet skulderklap og gode råd med på vejen, da afgående og kommende medlemmer af Vækstforum Nordjylland tirsdag den 9. marts mødtes for at gennemføre vagtskifte i arbejdet med den nordjyske erhvervsudvikling.

Det markerer afslutningen på de første tre år med en helt ny type partnerskab inden for erhvervsudvikling ikke blot i Nordjylland men i hele Danmark. De seks regionale vækstfora har siden 2007 samlet erhvervsliv, viden- og uddannelsesinstitutioner, arbejdsmarkedets parter og offentlige myndigheder i stærke partnerskaber for at styrke erhvervsudviklingen i landets fem regioner samt på Bornholm, der har sit eget Vækstforum, oplyser Region Nordjylland.

I Nordjylland har Vækstforum haft en travl periode de første tre år. Der er indgået partnerskabsaftale med regeringen omkring bl.a. uddannelse, arbejdskraft og vækstvilkår for nordjyske virksomheder. Der er lavet samarbejdsaftaler med Aalborg Universitet, VisitNordjylland, Netværk Nordjylland og Væksthus Nordjylland omkring bl.a. videndeling, kompetenceudvikling, ny teknologi og iværksætteri. Og ikke mindst er der udarbejdet en fælles regional erhvervsudviklingsstrategi, som indtil nu er blevet realiseret med støtte på i alt 765 mio. kr. til 136 større udviklingsprojekter over hele Nordjylland. Det er dette målrettede arbejde, som det nye Vækstforum vil videreføre og videreudvikle.

En god blanding af erfaring og friske kræfter
Officielt overtager det nye Vækstforum først ansvaret den 31. marts, men de seneste måneder har de afgående medlemmer gjort klar til at give stafetten videre. Erfaringer og strategiske overvejelser fra de første tre år er blevet samlet sammen, for at give det nye Vækstforum det bedst mulige grundlag for at fortsætte arbejdet.

- Det har været vigtigt for os, at sikre kontinuiteten i den regionale erhvervsudvikling, fordi flere af de strategiske satsninger, vi har sat i gang, først vil have fuld virkning på længere sigt. Samtidig er det konstruktivt, at der komme friske kræfter og perspektiver til, og vi ser alle frem til et spændende og udfordrende arbejde, fortæller regionsrådsformand Ulla Astman, der fortsætter i Vækstforum i den kommende periode.

Den første store opgave for det nye Vækstforum bliver at udarbejde en ny strategi for erhvervsudviklingen i Nordjylland. Strategien lægger dels kursen for erhvervsudviklingen på længere sigt, og samtidig danner den rammen om de konkrete udviklingsprojekter, som Vækstforum ønsker at støtte økonomisk de kommende fire år.

Erhvervsudvikling og velfærd skal gå hånd i hånd
Et af de områder, som Vækstforum forventer at rette sin fremtidige indsats mod, er velfærds- og sundhedsteknologi. Her har Nordjylland allerede en styrkeposition, men områdets vigtighed og store potentiale bør give nordjyske ambitioner om fortsat udvikling og vækst. Det mener direktør Erling Henningsen fra virksomheden Judex A/S. Han sidder i Vækstforum som repræsentant for erhvervslivet inden for IKT, velfærds- og energiteknologi.

- En af fremtidens helt store udfordringer er, at vi får flere ældre med behov for pleje, og færre yngre til at løfte opgaven. Derfor er vi nødt til at udnytte både vores menneskelige og økonomiske ressourcer endnu bedre, end vi gør i dag. Det er her velfærds- og sundhedsteknologien har sit store potentiale, fortæller Erling Henningsen.

På Aalborg Universitet har forskere gennem mere end 30 år arbejdet med forskellige grene af velfærds- og sundhedsteknologi. Og med afsæt i en eventuel ny lægeuddannelse på Aalborg Universitet og det kommende supersygehus i Nordjylland, er der grundlag for at styrke det fokus yderligere. Målet er at udvikle et tæt partnerskab mellem universitetet, de offentlige sygehuse, den kommunale plejesektor og private virksomheder over hele regionen.

- Det er det samarbejde, vi skal bakke op om i Vækstforum både erhvervspolitisk og økonomisk. En strategisk satsning på velfærds- og sundhedsteknologi kombineret med ressourcer til at udnytte det nordjyske potentiale vil styrke erhvervsudviklingen i hele regionen, konkluderer Erling Henningsen.

Vækst og balance i hele Nordjylland
Et af de nye ansigter i Vækstforum er borgmester Lauge Larsen fra Morsø kommune. Også han ser store muligheder i at give et yderligere løft til erhvervslivet i Nordjylland som helhed. Ikke mindst indsatsen i yderområderne har hans interesse, og der er både udfordringer og potentiale at gribe fat i.

- Virksomheder i yderområderne har nogle særlige udfordringer, bl.a. fordi det kan være svært at tiltrække kvalificerede medarbejdere. Samtidig er der mange unge ledige, som vi kan hjælpe med tilbud om kompetenceudvikling. Derfor vil det være oplagt at styrke uddannelsesindsatsen i yderområderne og løse to problemer på én gang, forklarer Lauge Larsen.

Ved kompetenceudvikling er de nordjyske erhvervsskoler en vigtig samarbejdspartner for virksomhederne. Men også den forskning og udvikling, der udspringer fra Aalborg Universitet, vil det nye medlem af Vækstforum gerne se anvendt i højere grad i hele regionen.

- Vi skal arbejde på at få den nyeste viden fra universitetet ud til alle interesserede virksomheder i Nordjylland. Her er vedvarende energi et godt sted at tage fat, fordi yderområderne allerede står stærkt og virksomhederne der er parate til yderligere vækst, siger Lauge Larsen.

Mors, Thy og Vendsyssel har opnået international opmærksomhed for deres satsning og resultater inden for vedvarende energi. Der er tilsvarende muligheder inden for andre brancher, og Morsø kommunes borgmester vil gerne sætte bl.a. fødevare og forarbejdning på dagsordenen i Vækstforum, når der skal lægges en strategi for den nordjyske erhvervsudvikling de kommende fire år.

 

 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt