Gladsaxe rækker ud efter borgerne

Kommunen vil styrke borgerinddragelsen i de politiske beslutningsprocesser
12. MAR 2010 8.18

GLADSAXE: Det danske samfund har forandret sig, Færre deltager aktivt i de politiske partier, og foreningerne har sværere ved at tiltrække medlemmer, der har tid og overskud til at ofre deres fritid for at gøre en frivillig indsats. Det betyder også, at færre deltager i de politiske beslutningsprocesser.

Derfor har Gladsaxe Byråd netop besluttet en række principper for, hvordan Byrådet og de faglige udvalg kan inddrage borgerne bedre i de politiske beslutningsprocesser, oplyser kommunen.

- I Gladsaxe Byråd er vi enige om, at vi gerne vil gå nye veje og give borgerne bedre mulighed for at komme med gode ideer og input, som vi kan bruge til at tage de rigtige beslutninger. Og vi vil i det hele taget gerne i dialog med nogle af de mange borgere, som kun sjældent blander sig i debatten, men som helt sikkert også har holdninger og forslag. Vi vil også gerne blive endnu bedre til at orientere borgerne godt om de sager, som har betydning for dem og deres hverdag. På den måde kan vi nemlig sammen skabe et bedre fællesskab og fælles forståelse for de beslutninger, som Byrådet skal træffe på borgernes vegne, siger borgmester Karin Søjberg Holst (S).

Følgegrupper og workshops
Blandt de ideer, der lægges op til i principperne, er fællesmøder mellem politikere og for eksempel brugerbestyrelser, åbne udvalgsmøder, midlertidige følgegrupper af borgere og andre interessenter ved større projekter eller udvikling af nye politikker, workshops med inviterede målgrupper m.m.

Principperne skal nu behandles i de enkelte fagudvalg, som i løbet af foråret skal udarbejde planer for, hvordan de konkret vil føre principperne ud i praksis. Inden sommerferien skal Byrådet så have vedtaget en samlet plan for borgerinddragelsen. Ved byrådsperiodens slutning i 2013 skal hele projektet så evalueres.

Læs mere

tj

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt