Sønderborg-chef: - Vi har ikke været passive

Konklusionen i en redegørelse fra Sønderborg om incest-familie er, at kommunen har handlet aktivt i alle de sammenhænge, hvor kommunen har fået underretning om mulige problemer i familien
11. MAR 2010 15.27

SØNDERBORG: Med overskriften 'Nu afventer vi minister-svaret' står følgende nu at læse på Sønderborgs hjemmeside:

'Sønderborg Kommune har i formiddag afleveret en redegørelse til socialministeren om den familiesag, som har været omtalt i medierne. Konklusionen i redegørelsen er, at kommunen har handlet aktivt i alle de sammenhænge, hvor kommunen har fået underretning om mulige problemer i familien.

- Så problemet i sagen er ikke, at kommunen har forholdt sig passiv. Kommunen har handlet efter loven både tidligere og i dag. Det hersker der ikke tvivl om, siger Jette Østergaard, direktør for Børn og Uddannelse i Sønderborg Kommune.

- Men det vil altid være en vurdering, om kommunen har gjort tilstrækkeligt og om kommunen har været tilstrækkelig vedholdende i de tilfælde, hvor anmeldelser er trukket tilbage, og hvor der er fremlagt dokumentation for, at omverdenen ser anderledes på en sag end familien selv. Med andre ord. Hvem taler sandt i sagen.

Uanset vurderingen, så vil vi i Sønderborg Kommune fortsat arbejde meget kontant i sager, hvor der er underetning af alvorlig karakter. Vi har særdeles kompetente medarbejdere i familieafdelingen, som gør en rosværdig daglig indsats, og denne enkeltsag står i medierne i kontrast til den virkelighed, vi har om behandlingen af familiesager. Nu afventer vi ministeriets tilbagemelding på redegørelsen, oplyser Jette Østergaard.'

ka

 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt