Nyt jødisk kultur- og menighedscenter i København

Nu er det endelig vedtaget - København får et nyt jødisk kultur- og menighedscenter i Krystalgade i indre by

Med det nye kulturcenter og Synagogen får det jødiske samfund i Danmark samlet deres mange aktiviteter i Krystalgade, som dermed bliver et moderne og udadvendt samlingspunkt for en bred vifte af kulturelle aktiviteter og servicefunktioner, der ikke blot retter sig mod den jødiske menighed. Det nye kultur- og menighedscenter indrettes med bibliotek, arkiv, sekretariat, foruden en større og en mindre multifunktionel sal til kulturelle arrangementer, skriver Boldsen & Holm Arkitekter MAA.

Arkiteksfirmaet har tegnet og projekteret det nye hus på 1450 m2 og fire etager for Det Mosaiske Troessamfund i Danmark, og det første spadestik til byggeriet tages allerede den 7. april i år.

Det københavnske arkitektfirma Boldsen & Holm Arkitekter har tegnet det nye kultur- og menighedscenter som opføres i 4 etager bag Synagogen.

Det nye hus vil indgå i et gårdrum med meget fine bymæssige kvaliteter og en stor sammenhængskraft og vi har ved placering og udformning lagt vægt på at friholde Synagogens smukke gårdfacade som spiller en betydningsfuld rolle i karréstrukturen. Samtidig er skabt en tæt sammenhæng mellem det nye hus og Synagogen med et arkitektonisk formsprog der tager afsæt i Synagogens orientalske inspiration. Vi genbruger det rytmiske forløb af søjler i et moderne og tidsvarende formsprog oplyser arkitekt Jesper Holm

Vi har valgt gule kulbrændte tegl til søjlerne i de tre øverste etager, som sammen med store glaspartier åbner facaden op og tilføre huset et let og luftigt udseende. Stueetagens ydervægge pudses i en rødlig nuance, som refererer til Synagogens rødlige kvaderpuds. Der er i materialevalget som helhed lagt vægt på lang levetid og driftsøkonomiske holdbare løsninger, som vil patinere smukt med tiden.

Det nye hus vil energimæssigt opfylde de nyeste krav til lavenergiklasse 1 og vil derfor kun brug halvt så meget energi til opvarmning i forhold til et almindeligt hus. Et geovarmeanlæg vil hente varmeenergi op fra 80 meter dybe boringer under huset og det flade tag skal bruges til regnvandsopsamling og bliver begroet med en grøn sedum beplantning,

Pihl & Søn A/S er valgt til hovedentreprenør og byggeriet påbegyndes den 7.april og forventes at stå klar til brug i marts 2011

Boldsen & Holm Arkitekter MAA er bl.a. kendt for deres boligbyggeri på Bispebjerg Bakke sammen med Bjørn Nørgaard.

tj

 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
DK Job
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt