Holbæk går i kødet på sygefraværet

I Holbæk Kommune er ansatte mere syge end i andre kommuner. Nu vil kommunen forsøge sig med systematisk udredning, hvor lederne har en central rolle
11. MAR 2010 13.28

HOLBÆK: Der skal foretages en systematisk udredning af syge medarbejdere, kompetenceudvikling og ensartet elektronisk overvågning af fraværet, skal i de kommende år bringe Holbæk Kommune ned på landsgennemsnittet og siden ned i den bedste halvdel. Det oplyser Holbæk Kommune.

Holbæk Kommune har en fraværsprocent på 6,9 procent. Det er 28 procent mere end landsgennemsnittet, og placerer kommunen i den absolutte top på listen over kommuner med højt sygefravær.

Borgmester Søren Kjærsgaard (V) ser mange gode grunde til at gøre noget ved problematikken.

- Fraværet er ikke godt for de berørte medarbejdere, det er ikke godt for kollegerne, der skal løbe hurtigere, det er ikke godt for vores service som kommune, og så koster det mange penge. I vores kommune bruger vi 97 millioner kroner om året alene på erstatningsarbejdskraft. Derfor igangsætter vi nu en meget omfattende plan, der de kommende år skal sikre, at hele organisationen får fokus på fravær, siger borgmester Søren Kjærsgaard.

10 procent står for størstedelen af fraværet
Af analyser, som Holbæk Kommune har foretaget af sygefraværet, fremgår det, at en gruppe på 10 procent af de ansatte i kommunen står for hele 60 procent af kommunens samlede fravær.

Derfor vil 'Plan for fraværs- og fremmødeindsats 2010+' - som planen så mundret hedder - også i første omgang fokuserer på denne gruppe.

- En del af planen er, at lederne i samarbejde med konsulenter ansat i kommunen skal identificere den gruppe, der er meget syge, udrede de bagvedliggende problemer og iværksætte handlinger, der kan hjælpe medarbejderne tilbage på arbejdet så hurtigt som muligt, siger Søren Kjærsgaard

Nøglerolle til lederne
Men målet er ikke kun at tage særligt hånd om den gruppe, der enten har meget lange sygdomsperioder eller mange spredte sygedage. Det handler ifølge borgmester Søren Kjærsgaard også om at ændre hele kulturen omkring trivsel, arbejdsglæde og sygefravær i Holbæk Kommune.

- For at bringe Holbæk Kommunes sygefravær ned, skal vi ændre på kulturen. Derfor er chefer og ledere som de primære kulturbærere også udset til at indtage en nøglerolle i udrulningen af planen. De vil derfor modtage målrettet kompetenceudvikling, så de kan tage den svære samtale og i det hele taget gøre det nødvendige, når en medarbejder begynder at være meget fraværende. Samtidig er der behov for bedre systemer, der kan sikre holdbar, månedlig statistik på sygefraværet. Det er helt nødvendigt for at gøre sygefravær til et styringsinstrument, der kan bruges til at arbejde bredt med trivsel og udvikling på arbejdspladsen, slår borgmester Søren Kjærsgaard fast.

En placering blandt de bedste
Planen skal i første omgang bringe Holbæk Kommune ned på landsgennemsnittet, men på længere sigt er det kommunens ambition at nedbringe sygefraværet yderligere.

- Jeg håber meget, at vi senest ved udgangen af 2011 har et sygefravær, der matcher landsgennemsnittet. På længere sigt må succesmålet for en kommune som Holbæk være at have et sygefravær, der ligger tydeligt under gennemsnittet. Det handler meget om at skabe en positiv udvikling, der bliver selvforstærkende, og her mener jeg, at vi er slået ind på den rette vej med fraværsplanen.

tj

 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt