ISS og Jobcenter Mariagerfjord etablerer virksomhedscenter

Dermed får 30 borgere løbende mulighed for at afprøve deres evner i de lokale virksomheder, som ISS samarbejder med
11. MAR 2010 13.09

MARIAGERFJORD:  Og det er en stor fordel for de ledige. Erfaringer viser nemlig, at helt op til 25 pct. af dem, der har været i praktik på et virksomhedscenter hos en lokal virksomhed får et fast arbejde eller kommer i uddannelse.

- Det er en høj succes-rate, fordi virksomhedscentrene og praktikpladserne er rettet mod de svageste ledige - dem, der er på kanten af - eller i nogle tilfælde helt udenfor - arbejdsmarkedet, fortæller Henrik Terp fra Jobcenter Mariagerfjord.

Succesen skyldes især, at de ledige kommer ud på en rigtig arbejdsplads og får muligheden for at løse nogle opgaver, der giver mening. Tanken bag virksomhedscentrene gør nemlig op med den hidtidige praksis.

Tanken bag virksomhedscentrene
Førhen skulle de ledige først deltage i forskellige projektforløb for at blive klar til at komme ud på de rigtige arbejdspladser. Men i dag kan den ledige med det samme starte i et virksomhedscenter hos en lokal virksomhed.

- Og selve praktikken er effektiv, fordi det er meningsfyldte opgaver, den enkelte skal løse. Man får rigtige kolleger, og man bliver mødt med krav og forventninger ligesom alle de andre ansatte.

Det nye ISS-virksomhedscenter er et godt supplement til de 11 virksomhedscentre, som Jobcenter Mariagerfjord allerede driver i samarbejde med det lokale erhvervsliv.

For med ISS-aftalen kommer der endnu flere typer opgaver, som de ledige kan komme i praktik indenfor. Arbejdspladserne spænder over et bredt udvalg af ISS-arbejdspladser, fx ejendomsservice, rengøring, hospitalsservice, office support, allround facility service og catering. Desuden er ISS opsøgende i forhold til at skabe nye praktikpladser hos ISS' netværk af kunder og leverandører.

Rummelige arbejdsmarked
Jan Lønstrup fra ISS fortæller, at de også er meget glade for det nye samarbejde med Jobcenter Mariagerfjord, fordi det giver dem muligheder for at spotte nye dygtige medarbejdere:

- Vi ved, at mangfoldighed på arbejdspladsen betaler sig, og vi vil derfor gerne være med til at gøre en indsats for, at der er plads til alle på arbejdsmarkedet - også dem, der måske har det svært lige nu.

For ISS handler det nemlig også om, at man forventer, at det om få år vil blive sværere at rekruttere nye medarbejdere, og derfor vil de gerne gøre en målrettet indsats i forhold til det rummelige arbejdsmarked, hvor der skal være plads til og brug for alle.

 

 

 

 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt