Fællesregionalt center skaber grøn vækst på Sjælland

Solen leverer varme og el til dig, det levende grønne tag renser det vand du bruger, dit hjem er 100 % intelligent og reguleret efter dine behov. Og overskudsenergien tanker du bilen med

SJÆLLAND: Du træffer hverken miljørigtige valg eller bekymrer dig om CO2 – for de forurenende alternativer findes slet ikke.

Det er den fremtid der tages hul på, når kommuner, erhvervsliv og forskningsinstitutioner trækker i arbejdstøjet til Energiklyngecenter Sjællands åbningskonference mandag d. 15. marts på Risø DTU.

Energiklyngecenter Sjælland er en ny og unik regional samarbejdsplatform for arbejdet med energi- og klimaløsninger i regionen. På åbningskonferencen mødes alle parter for første gang, og udforsker og debatterer områder som energiklyngetemaer, erhvervspotentialer og samarbejdsformer.

Næste skridt bliver etablering af energiklynger, der arbejder målrettet hen mod at skabe nye innovative klima- og energiløsninger indenfor forskellige områder som f.eks. transport, byggeri og forsyningsstrukturer. Og det er den proces, Energiklyngecenter Sjælland er sat i søen for at facilitere.

- Energiklyngerne vil danne fundament for, at nye erhvervsmarkeder kan udvikle og etablere sig, at vidensinstitutioner kan teste og anvende deres forskning og kommunerne kan nå deres klima- og miljømål, så Region Sjælland i fremtiden kan blive en rig, grøn region, forklarer centerchef Helle Voss Marker.

Energiklyngecenter Sjælland er et non profit initiativ sat i verden i 2009.
Centret er oprettet på initiativ af Kalundborg, Lolland og Roskilde kommune i samarbejde med Region Sjælland. Centret er finansieret af initiativtagerne samt Vækstforum og EU’s mål 2 midler.

mou

Se Energiklyngecenter Sjællands hjemmeside

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt