Kommunale ledere: Det går for langsomt

Vejen fra idé til handling i de danske kommuner er ofte både lang og bureaukratisk, mener et flertal af de kommunale ledere. Det viser en ny undersøgelse fra Ledernes Hovedorganisation
11. MAR 2010 8.29

59 procent, af de adspurgte kommunale ledere tilkendegiver i undersøgelsen, at de finder beslutningsprocessen i kommunens administration 'unødig langsommelig'. Og et lige så stort antal vurderer, at beslutningsprocessen endvidere er 'kompleks og indviklet'. Det oplyser organisationen på sin hjemmeside.

- Regeringen har taget initiativer til at afbureaukratisere den offentlige sektor, men undersøgelsen understreger, at der fortsat er et stykke vej. Derfor er det både nødvendigt og positivt, at der i det nye regeringsgrundlag er lagt vægt på at mindske bureaukratiet yderligere og give både ledere og ansatte i det offentlige større frihed til selv at beslutte, hvordan opgaverne skal løses, siger afdelingschef Kim Møller Laursen fra Ledernes Hovedorganisation.

- Det er en fælles opgave for staten og kommunerne at sikre rammer for enkelthed og gennemsigtighed i beslutningsprocessen, tilføjer han.

mou

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt