HR-chefer: - KL på vej til at sælge ud

Foreningen af Offentlige HR-chefer opfordrer kraftigt KL til ikke at reducere de fleksible lønpakker
10. MAR 2010 15.11

Det forlyder nu, at KL og Kommunernes Lønningsnævn - som led i en større aftale med de faglige organisationer - er ved at begrænse kommunernes personalepolitiske råderum ganske voldsomt, lyder det fra OHRC, Offentlige HR-chefer.

Foreningen beretter, at kommunerne i de senere år har
arbejdet meget med fleksible lønpakker som et vigtigt led i bestræbelserne på at skabe attraktive arbejdspladser, der på alle måder kan konkurrere med det øvrige arbejdsmarked om den knappe arbejdskraft i de kommende år.

De fleksible lønpakker indebærer, at medarbejderne tilbydes personalegoder som fx bredbåndsforbindelser, it-udstyr, aviser og sundhedsforsikringer. Betalingen sker som regel ved træk i medarbejdernes løn før skat, så nettoudgiften for medarbejderen kun bliver det halve af, hvad goderne normalt ville have kostet.

Aftalen går nemlig efter sigende ud på, at de faglige organisationer accepterer, at medarbejdere fremover også kan indgå aftaler om løntræk i den centralt aftalte løn - og ikke bare i de lokalt aftalte tillæg.

Til gengæld giver KL - altså ifølge OHRC - køb på det helt naturlige udgangspunkt om, at kommunerne kan tilbyde medarbejderne alle former for personalegoder, der holder sig inden for gældende skattelovgivning, og som i øvrigt er almindeligt på det øvrige arbejdsmarked og er relevante for kommunernes rolle som professionelle arbejdsgivere og arbejdspladser.

I stedet har KL lavet en såkaldt positivliste med de goder, som kommunerne må tilbyde. Listen er kortere end det, der er lovligt på resten af arbejdsmarkedet, og omfatter fx ikke sundhedsforsikringer, selv om tilsynsmyndighederne klart har sagt, at disse er lovlige for kommunerne.

Se debatindlæg fra OHRC

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt