Randers straffes økonomisk for bevarelse af skattecenter

Randers' borgmester finder det helt urimeligt, at Randers Kommune straffes økonomisk for at bevare statslige arbejdspladser og et kompentent skattecenter i Randersen. Kommunen skal nemlig deponere 15 mio. kr. som skal tages op af kassen
10. MAR 2010 14.03

Det kommer til at koste Randers Kommune knap 15 millioner kroner i deponering at bevare et velfungerende og fagligt kompetent skattecenter i Randers. Det er konsekvensen af det afslag, som Randers Kommune netop har modtaget på en ansøgning om fritagelse for deponering i forbindelse med det lejemål, kommunen indgår i Toldbodgade, hvor skattecentret har hjemme. Det oplyser kommunen.

Borgmester Henning Jensen Nyhuus (S) finder afslaget fra Indenrigs- og sundhedsministeriet helt urimeligt.

- Vi bliver faktisk straffet for at bevare dels et velfungerende og kompetent skattecenter dels for at bevare cirka 80 statslige arbejdspladser i Randers, som i forvejen bevisligt er underforsynet med netop statslige arbejdspladser, siger Henning Jensen Nyhuus.

- I Randers Kommune mærker vi meget til finanskrisen med stigende arbejdsløshed til følge. Vi har blandt andet derfor udnyttet vores låneramme fuldt ud for at stimulere beskæftigelsen, sætte arbejder i gang og afbøde de værste virkninger af krisen. Så er det da helt grotesk, at se staten modarbejde de initiativer, vi sætter i gang, og tvinge os til at bruge 15 millioner af vores kassebeholdning. Og det endda i en situation, hvor vores likviditet ikke er for god, siger borgmesteren.

Borgmesteren har nu ikke tænkt sig bare at betragte afslaget fra ministeriet som endeligt og har derfor skrevet til Indenrigsminister Bertel Haarder for at få ham til at revurdere afslaget på dispensation fra deponeringsreglerne.

Efter den kommunale lånebekendtgørelse sidestilles indgåelse af lejeaftaler med en kommunal anlægsopgave, og da Randers Kommune som nævnt har opbrugt den ramme, der er til anlæg, skal kommunen deponere et beløb, der svarer til den indgåede lejeaftale.

mou

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt