Seriøst samarbejde rykker mere end symbolske reguleringer

De kommunale børnechefer inviterer staten, KL, de socialfaglige professioner og frivillige børneorganisationer til et partnerskab om sårbare børns rettigheder, skriver formand Klaus Majgaard
10. MAR 2010 14.23

Af Klaus Majgaard

Med mellemrum oplever vi, at børn i al for lang tid har levet under forfærdelige forhold, og at kommunens indgriben er kommet for sent. Sådanne sager vækker en forståelig indignation på vegne af børnene. Reaktionerne bliver let krav om skærpede regler, mere registrering og central opfølgning.

Det er naturligt og berettiget, at man politisk ønsker at sikre børnenes retssikkerhed, men vi er nødt til at overveje om sådanne reaktioner tjener formålet, siger børnechefernes formand Klaus Majgaard. I grunden giver de gældende regler klare rammer for at sikre børns retssikkerhed. Problemerne opstår, når reglerne skal udmøntes i en kompliceret praksis. Og det er her vi skal sætte ind.

Derfor vil vi invitere Socialministeriet, KL, de socialfaglige professioner og frivillige børneorganisationer til et partnerskab om børns retssikkerhed. Ikke for at få nye regler, men for at vi sammen kan udvikle arbejdsformer og dokumentation, der styrker retssikkerhed i praksis. At kvalificere dette kræver, at forskellige vinkler og erfaringer inddrages, og det kan ske gennem denne kreds.

Temaerne for et samarbejde er:
1. At forny indholdet i Den Sociale Ankestyrelses opfølgning - fra et fokus ensidigt på formelle procedurer til fokus på indhold og effekter i den sociale indsats.

2. At udvikle metoder til kommunernes løbende selvevaluering af indhold og kvalitet i sagsbehandling og foranstaltninger.

3. At udforme et koncept for en kommunal kvalitetsrapport, der dækker retssikkerhed, kvalitet i foranstaltninger og effekter i arbejdet med sårbare børn.

4. At inddrage de frivillige børneorganisationer som kritiske partnere for kommunerne - de frivillige børneorganisationer kan give sparring og kritiske input om sikring af børneperspektivet udformningen af politikker og arbejdsprocesser

5. At fremme systematisk samarbejde mellem kommuner, forskningsinstitutioner og professionshøjskoler om kompetence- og metodeudvikling

Vi vil simpelthen samle alle gode kræfter og bruge deres styrker - f.eks. de frivillige børneorganisationers evne til at se de blinde pletter i det offentlige system, siger Klaus Majgaard.

Et seriøst og langsigtet samarbejde om indhold og børneperspektiv rykker meget mere end symbolske reguleringstiltag. Vi håber derfor, at vi kan vinde interesse hos parterne, når vi inviterer til dialog.

 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt