Grupper for misbrugte Århus-børn

Århus Kommune sætter nu gang i et projekt, der skal give mere viden om forløb i grupper blandt børn og unge, der har været udsat for seksuelle overgreb
9. MAR 2010 12.55

ÅRHUS: Formålet med forløbene er at hjælpe børnene af med et negativt syn på sig selv.

Projektet 'Afprøvning af gruppeforløb for børn, der har været udsat for seksuelle overgreb' har således både et forskningsmæssigt og et behandlingsmæssigt sigte, og Servicestyrelsen har givet knap 2,7 mio. kr. i projektmidler til etableringen af et fireårigt forløb i Rådgivningscentret for børn og unge. Ved siden af behandlingsforløbet vil der således blive iværksat et større evalueringsprogram, som skal følge og dokumentere indsatsens virkninger.

- Vi har brug for en mere præcis viden om effekten af gruppeforløb for børn og unge, der har været udsat for seksuelle overgreb, og ved at inddele i aldersgrupper, kan vi få en viden om virkningen i forhold til alder, siger konstitueret leder Lotte Kloster, Rådgivningscentret for børn og unge.

Det behandlingsmæssige formål er at ændre børnenes negative syn på sig selv og oplevelsen af skyld og skam i forbindelse med overgrebene. Desuden er det hensigten at gøre børnene og de unge bedre i stand til selv at arbejde med de problemer, som overgrebene har påført.

Målgruppen er 6-18 årige, og centret forventer, at ca. 100 børn og unge vil blive henvist til projektet.

Derudover er det aftalt med Servicestyrelsen, at Rådgivningscentret søger samarbejde med nabokommuner om henvisning af børn og unge, der kan have gavn af dette behandlingsforløb.

- Generelt er det vores erfaring, at problemer opleves i den enkelte, men afviklingen af problemerne må ske i relationer mellem mennesker. For børn må den videre sunde udvikling understøttes af barnets nære relationer, siger Lotte Kloster.

Også derfor sætter Rådgivningscentret for Børn og Unge sideløbende et gruppeforløb i gang med en person, som barnet har nær tilknytning til.

- På Rådgivningscentret har vi nogen erfaring med gruppebehandling, og viser effekten sig at være positiv, vil det blive vurderet, om indsatsen skal videreføres som en behandlingsform på lige fod med individuel- og familieterapi, siger Lotte Kloster.

ka

 

 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt