Lean hitter i Hørsholm

Hørsholm Kommune har i flere år arbejdet systematisk med lean og med gode resultater
KORT NYT9. MAR 2010 12.33

HØRSHOLM: Resultaterne viser både bedre og hurtigere sagsbehandling, større effektivitet og øget medarbejdertilfredshed. Et udvalg af resultaterne er præsenteret i en ny leanfolder fra kommunen, som kan findes på horsholm.dk

- Lean er noget vi vil i Hørsholm Kommune. Fra politisk side har vi prioriteret det som en vigtig vej til fortsat at udvikle servicen, effek-tiviteten og medarbejdertilfredsheden i kommunen, fortæller borg-mester Morten Slotved (K).

Hørsholm Kommune har løbende besøg af andre kommuner, som vil have inspiration til arbejdet med lean. Hørsholm Kommune har også fornyeligt været i Norge for at fortælle et udvalg af norske kommuner om, hvordan arbejdet kan gribes an.

 Lean bruges på mange forskellige måder både i offentlige og priva-te virksomheder. Hemmeligheden bag vores succes er, at vi har gjort metoderne til vores egne og at vi tydeligt har prioriteret at det vil vi. men succesen kommer kun med dygtige og udviklingsparate ledere og medarbejdere og det har vi heldigvis i Hørsholm Kommune, fortæller kommunaldirektør Jens-Jakob Jakobsen.

 

 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt