Nu 53.000 fattige unge - uden at studerende er talt med

Det svarer til, at 7,3 procent af alle unge i Danmark lever under fattigdomsgrænsen, hvilket er en stigning på næsten 40 procent siden 2001, oplyser Arbejderbevægelsens Erhvervsråd
8. MAR 2010 14.55

Fattigdommen blandt unge er vokset markant over en årrække, og der er nu 53000 fattige unge i Danmark, når studerende ikke medregnes - det svarer til, at 7,3 procent af alle unge i Danmark lever under fattigdomsgrænsen, hvilket er en stigning på næsten 40 procent siden 2001. Over 70 procent af de fattige unge har ingen uddannelse. Det er i forhold til disse unge, at der for alvor skal sættes ind.

Fattigdommen blandt de 18-29-årige er i de senere år steget markant. Når studerende ikke medregnes, er der i dag næsten 53.000 unge, der lever i fattigdom. Fattigdommen blandt unge er steget fra 5,2 pct. i 2001 til 7,3 pct. i 2007. Altså en stigning på 2,1 pct. point, eller hvad der svarer til en vækst på næsten 40 pct., fremgår det fra rådet.

Mange af de fattige unge bor alene, og enlige unge forældre er klart overrepræsenteret i gruppen af fattige unge. Ud af de 53.000 fattige unge, bor 38.500 unge alene, svarende til ¾ af de fattige unge.

Over 20 pct. af unge indvandrere fra mindre udviklede lande er fattige. Blandt danske unge er fattigdomsandelen på under 6 pct.

Størstedelen af de fattige unge har ingen uddannelse
Over 70 pct. af de fattige unge er uden uddannelse. Det svarer til, at over 12 pct. af de unge uden ud-dannelse lever i fattigdom. Og i og med, at studerende er udeladt af analysen, er ingen af de fattige i denne opgørelse i gang med en uddannelse.

Unge uden uddannelse er den eneste uddannelsesgruppe, der er overrepræsenteret blandt de fattige unge. Blandt unge med en gymnasial uddannelse som den højest fuldførte, er omkring 5,1 pct. fattige svarende til 9.300 unge. Blandt unge med en erhvervsfaglig uddannelse er blot 2,4 pct. fattige, svarende til 3.300 unge.

Den stigende fattigdom blandt unge skal bremses
Faren ved den stigende fattigdom blandt unge er, at mange vil hænge fast i fattigdommen og ikke komme i gang med en uddannelse. Dermed risikerer de at blive tabt på gulvet. Der bør derfor sættes målrettet ind i forhold til at bremse stigningen i antallet af unge, der lever i fattigdom.

At hele 70 procent af de unge fattige ikke har uddannelse understreger, hvor afgørende det er, at alle unge får en uddannelse. Konsekvenserne af det store uddannelsesefterslæb hos de fattige unge er, at mange af de unge kommer til at stå rigtig dårligt rustet på fremtidige arbejdsmarked. Dermed øges deres risiko for at blive marginaliseret.

Udviklingen i Danmark, hvor fattigdommen blandt unge stiger, er stærkt bekymrende, og er en udvikling, vi som samfund er forpligtiget til at gribe ind overfor. De unge fattige i dag må ikke blive fremtidens tabere.

ka

 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt