Kommuner klager over handicappede borgere

Kommuner sender krav fra handicappede i Ankestyrelsen
8. MAR 2010 6.43

Næsten halvdelen af Ankestyrelsens principielle sager bliver rejst af kommuner, der vil afprøve den nedre grænse for servicen til handicappede borgere. Får kommunen ret, er der mange penge at spare.

Tendensen er mere end fordoblet siden 2005, og det møder kritik fra handicaporganisationer, skriver Ugebrevet A4.

Tal fra Socialministeriet viser, at ud af 90 principafgørelser i 2005 på det sociale område, var 11 sager rejst på baggrund af klager fra kommuner. Det svarer til 12 procent af sagerne. I 2009 var antallet af sager fra kommunerne mere end fordoblet. Således udgjorde kommuneklager 25 af principafgørelserne i 2009, mens borgerklagerne udgjorde 33 - det svarer til, at 43 procent af ankestyrelsens principsager blev rejst efter klager fra kommunerne.

Kommunernes ankesager er et stort problem for borgernes retssikkerhed og tryghed, siger flere handicaporganisationer og én af Danmarks førende eksperter i socialret til Ugebrevet A4.

- Inden for det sociale område, har man den bemærkelsesværdige regel, at selv når borgerne har fået ret i Det Sociale Nævn, kan kommunerne anke mod borgerne. Det er meget forargeligt, fordi det udgør et ekstra våben for kommunerne mod deres egne borgere, siger Kirsten Ketscher, professor i socialret ved Københavns Universitet.

cgt

 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt