En uges ventetid i kommunen

Genoptræningen fungerer godt i Lemvig efter overtagelsen fra regionen. Det er hurtigt og effektivt
5. MAR 2010 13.28

LEMVIG: Lemvig Kommunes rehabiliteringsteam har lige ansat en fysioterapeut mere. Svend Erik Kristiansen er glad for at gå på rygholdet. Danske Fysioterapeuter roser Lemvig Kommune for kort ventetid på genoptræning.

Lemvig Kommunes genoptræningsklinik er placeret på Lemvig Sygehus - den ligger som en lille, kommunal enklave på regionshospitalet. Her befinder den sig godt. Og den har tilmed fået vokseværk. Der er lige blevet ansat en fysioterapeut mere, så rehabiliteringsteamet nu tæller tre af slagsen, skriver kommunen.

- Aktivitetsniveauet øges hele tiden, og det er baggrunden for, at vi havde brug for en kollega mere, fortæller fysioterapeut Rikke Kloster, der blev ansat for et år siden og i øvrigt snart holder en pause fra arbejdet - hun skal nemlig på barselsorlov.

Tidligere var genoptræningen efter en sygehusindlæggelse en amtslig opgave. Det er i dag en kommunal opgave. Det er lægerne på sygehuset, der vurderer, om der er behov for genoptræning af patienten - det er fysioterapeuten og patienten, der sammen planlægger omfanget af genoptræningen.

Rehabilitering i hjemmet
En stor del af rehabiliteringen foregår ude i hjemmene, hvor fysioterapeuterne indgår i et tæt tværfagligt samarbejde med ergoterapeuter og hjemmeplejen for at få en så optimal rehabilitering som muligt.

- Det er meget vigtigt, at den enkelte kommer til at fungere i sin hverdag igen, og det er også derfor, at en stor del af rehabiliteringen finder sted i hjemmet, hvor de daglige gøremål kan trænes, siger Rikke Kloster.

Der foregår mange forskellige former for genoptræning i den kommunale 'fys-klinik' på sygehuset. Mange af genoptræningsopgaverne er efter brud eller efter skulder-, knæ- og rygoperationer.

En del af genoptræningen foregår i hold på klinikken. Der findes et såkaldt kol-hold for lungepatienterne, og der findes et ryghold. Blandt deltagerne på rygholdet finder man 44-årige Svend Erik Kristiansen fra Nørre Nissum.

Han blev den 21. december sidste år opereret for en diskusprolaps. En vellykket operation, der betød, at han nærmest fra den ene time til den anden kunne gå igen. 6-8 uger efter operationen kunne han begynde på genoptræningen på den kommunale fys-klinik.

Effektiv genoptræning
- Jeg troede, det var stille og rolig gymnastik, der nok ikke ville have den store effekt. Men jeg tog fejl. Det er lige på og hårdt, og det er rigtig godt. Det er effektivt. Jeg har det godt bagefter, og det hjælper helt sikkert på min ryg, siger Svend Erik Kristiansen, der er klar over, at han skal fortsætte med at træne, når den kommunale genoptræning stopper om et par måneder.

- Jeg skal have fundet et sted, hvor jeg kan dyrke gymnastik. Jeg er klar over, at jeg skal styrke mine ryg- og mavemuskler, hvis jeg ikke skal få alvorlige rygproblemer igen. Det kan jeg også i et motionscenter, men umiddelbart vil jeg helst dyrke gymnastik på et hold, hvor jeg så også får fællesskabet med, siger Svend Erik Kristiansen, der de seneste 10 år har arbejdet på Vestas - før den tid var han 16 år på slagteriet.

Netop holdøvelserne har Rikke Kloster gode erfaringer med.
Dynamik ved holdtræning

Presser patienterne til mere
- Det giver noget dynamik at arbejde med et hold. Deltagerne kan bruge hinanden erfaringsmæssigt. De hjælper og guider hinanden, men de presser også hinanden på den gode måde. På den måde får de det optimale ud af træningen, siger hun.

- Som fysioterapeuter forsøger vi at opmuntre deltagerne til at nå så langt som muligt i deres genoptræning. Vi forsøger at motivere dem til at træne så meget som muligt. De skal ikke stille sig tilfreds med blot at være smertefri, selv om det selvfølgelig også er godt. De skal helst være i fuld vigør, hvis det er muligt - det gælder alle aldre. Hvis det er yngre personer, så vil de også gerne tilbage til arbejdsmarkedet så hurtigt som muligt.

Svend Erik Kristiansen er begyndt på Vestas igen.

- Jeg ville gerne tilbage til kollegerne igen, så jeg er begyndt på nedsat tid. Det er ikke alle ting, jeg kan lave, men det er rart at være tilbage, siger Svend Erik Kristiansen, der blev sygemeldt i slutningen af oktober, hvor rygsmerterne tvang ham til at ligge ned det meste af dagen.

Rikke Kloster er glad for de fremskridt, som deltagerne i holdtræningen og de individuelle øvelser gør.

- Det er en stor glæde at kunne øge livskvaliteten for de personer, der går her.

Hun skønner, at den kommunale fys-klinik behandlede 150 personer sidste år. Nogle fik blot få behandlinger - andre fik genoptræning i flere måneder.

Ros til kommunen
Kommunen har en kort ventetid på genoptræning, og det har netop udløst et rosende brev fra Danske Fysioterapeuter til Lemvig Kommune. Genoptræningen er inddelt i tre kategorier efter henholdsvis sundhedsloven, serviceloven og dét, der kaldes vedligeholdende træning.

I alle kategorier har Lemvig Kommune højest én uges ventetid, og det er anledningen til, at Danske Fysioterapeuter har sendt brevet til Lemvigs borgmester Erik Flyvholm, hvori der blandt andet står: '... Det vil vi i Danske Fysioterapeuter gerne benytte lejligheden til at rose jer for'.

Danske Fysioterapeuter understreger i brevet vigtigheden af, at patienterne efter indlæggelse eller sygdom kommer i gang med genoptræningen så hurtigt som muligt.

tj

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt