Ballerup-Holstebro tur retur - 'Danske Kulturdage'

Ove E. Dalsgaard (S) fejrer i år 40 års jubilæum som kommunalpolitiker. Kultur har altid spillet en vigtig rolle i hans kommunale liv
5. MAR 2010 9.50

BALLERUP:  Siden september 1981 har han været kommunens borgmester. I dag er han den kommunalpolitiker i Danmark, der har siddet længst på borgmesterposten.

Den 3. og 4. marts 2010 var Ove Dalsgaard dog langt længere vestpå i landet. Han var I Holstebro for at deltage i Danske Kulturdage, som Holstebro Kommune arrangerede for fjerde gang. Besøget i kulturbyen mod vest var ikke det første for Ballerups borgmester. Som ung var han udstationeret som soldat i byen. Og det var også i Holstebro, at han i sin tid som ny borgmester bl.a. fik inspiration til, at kunsten skulle ud til folket, og at borgerne skulle opleve den i det åbne byrum i deres dagligdag. Det bærer Ballerup præg af i dag, skriver Holstebro Kommune.

- Straks efter, at jeg blev borgmester tog jeg til Holstebro for at hente inspiration til vores satsning på kultur, især inden for billedkunsten og kunstens placering i det åbne rum. Jeg har altid blandt danske kommuner betragtet Holstebro som et 'fyrtårn' for modet til at turde at satse nyt inden for kulturområdet, siger Ove E. Dalsgaard.

Det kunne være en jysk underdrivelse, når Dalsgaard understreger, at Ballerup via inspirationen fra Holstebro 'gennem årene er kommet ret godt med, hvad f.eks. angår placering af kunst i det åbne byrum. Men fakta er:

- Vi besluttede, at der på den ene eller den anden måde skulle være kunst med i alle kommunale byggerier. Når vi lavede lokalplaner, skulle 2 pct. af grundkøbet lægges i en pulje, der skulle bruges til billedkunst og integreret kunst. Den model kører vi stadig efter. I dag har vi over 100 offentligt tilgængelige kunstværker i det åbne rum. Alene i vores nye byområder er der mellem 15 og 20 kunstværker, understreger Ove Dalsgaard.

Det var første gang, at Ove Dalsgaard deltog i Danske Kulturdage i Holstebro. Han rejste mod vest for at hente ny inspiration.

- Jeg syntes, at det så ud til at være et flot program. Så jeg tog min kommunaldirektør, der også er kommunens kulturchef, og vores formand for kultur- og fritidsudvalget med til Holstebro. Her er der altid inspiration at få. Vi kan godt li' at snakke med folk og få ideer til, hvordan tingene kan gøres på en anden måde. Under arrangementet har vi bl.a. mødt mange kreative kræfter. Dem kan vi nok blive bedre til at udnytte hjemme i Ballerup, siger Ove Dalsgaard.

I otte år var Ballerup-borgmesteren formand for Team Danmarks bestyrelse. Ballerup er eliteidrætskommune under Team Danmark og blev i 2008 kåret som 'Årets Idrætskommune'. Holstebro er også eliteidrætskommune og satser meget på den front. Så kulturel inspiration kan gå begge veje. Den har ingen grænser.

Fra Odense til Holstebro
Hvis man bruger GPS-en, vil den nok afsløre, at der i kilometer er længere fra Odense til Holstebro, end der er fra Ballerup til Odense. I tidsmæssigt forbrug er der i hvert fald, fordi der endnu ikke er den motorvej til Holstebro, som området kæmper hårdt for. Men Fyn var også repræsenteret på Danske Kulturdage - bl.a. med kulturchef i Odense Kommune, Ellen Drost.

 

--BILLEDE2--

 

- Jeg har været i Holstebro som turist og har da også haft kontakt til byen i forbindelse med planerne om, at Peter Schaufuss Balletten skulle flytte til Odense. Det blev som bekendt i stedet Vejle. Men bortset fra det: For mig var det en stor fornøjelse, da jeg ankom med toget til Danske Kulturdage, at gå fra stationen til Musikteatret og på min vej møde ypperlig kunst i bybilledet. Det kan I være rigtig stolte af, siger Ellen Drost.

'Kunst for alle - hvordan?' var temaet for dette års Danske Kulturdage i Holstebro. Undervejs var der især to pejlemærker i indlæggene fra de mange danske kulturpersonligheder under dagene, som inspirerede kulturchefen i Odense Kommune.

- Det ene var de spændende ting, der blev sagt om, hvordan vi får fat i et nyt publikum til de danske kulturinstitutioner. Jeg er blevet mere bevidst om, at vi skal nytænke for at få et nyt og moderne publikum - bl.a. dem fra zapper-kulturen - som skal kunne se sig selv i det, som kulturinstitutionerne præsenterer. Det er en stor udfordring.

Det andet pejlemærke er, at det er mennesker og ikke bygninger, der skal skabe indholdet. Selvfølgelig skal de bygningsmæssige rammer være i orden, men det er indholdet i de kulturelle udbud, der skal være styrende. Hvad vil vi med det, og hvilke visioner har vi med det? Kulturinstitutionerne skal forholde sig til deres samfundsmæssige tilstedeværelse. Hvad er det samfundet får ud af, at de er der?, understreger Ellen Drost.

Hvordan har kulturlivet det i Odense?

- Den har det godt. Indtil videre er vi styret udenom de værste besparelser. Vi har brugt mange penge på den strategi, der handler om at skabe de gode fysiske rammer. Nu er vores udfordring at tænke nyt i forhold til indholdet, siger Ellen Drost.

Den kulturelle dagsorden
Holstebro Kommunes borgmester, H. C. Østerby, understregede i sin velkomst, hvorfor kommunen hvert andet år arrangerer Danske Kulturdage for kulturfolk fra hele landet:

- Vi har en vision om, at vi vil sætte den kulturelle dagsorden - lokalt, nationalt og internationalt. Det er bl.a. i det lys, at man skal se Danske Kulturdage. Vi satser på at gøre vores vision til virkelighed. Lokalt bruger vi de mange input fra Danske Kulturdage til også at udvikle den kulturprofil, vi har i Holstebro. Den har 45 år på bagen, siden "Maren" (Alberto Giacomettis verdensberømte skulptur "Kvinde på Kærre") kom til byen. Vores kulturprofil skal hele tiden videreudvikles og gives nyt indhold. Vi vil videre, sagde borgmesteren.

Ca. 125 mennesker fra hele landet, der hver på deres vis har med kulturlivet at gøre i dagligdagen, deltog i årets Danske Kulturdage i Holstebro.

I de kommende dage kan man på www.holstebro.dk følge de mange indlæg og input til kulturlivet fra Danske Kulturdage.

tj

 

 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt