Vestjysk dialog om vederlagsfri fysioterapi

Store forskelle i forbrug og omkostninger i Herning, Holstebro og Struer kommuner - og nu undrer de sig i Struer over, hvorfor de åbenbart er dyrere på det område
5. MAR 2010 8.58

HOLSTEBRO, HERNING OG STRUER: Den 1. august 2008 overtog kommunerne fra regionerne ansvaret for og finansieringen af vederlagsfri fysioterapi til borgere med svært fysiske handicap.

I forbindelse med overtagelsen gennemførte Holstebro, Herning og Struer en undersøgelse af, hvordan den vederlagsfri fysioterapi fungerer. Den skal ses i lyset af, at kommunernes forbrug på landsplan er meget forskelligt. Den bekræfter, at det også er tilfældet i de tre kommuner, lyder det fra Holstebro.

I undersøgelsen anbefales det, at kommunerne og de privatpraktiserende fysioterapeuter skaber en tæt dialog om, hvordan området bedst udvikles til gavn for borgere og brugere. Der anbefales også en tæt dialog med de praktiserende læger, som henviser til ordningen.

- I Holstebro har vi allerede en god dialog i gang mellem privatpraktiserende fysioterapeuter, praktiserende læger og kommunen. Det er en dialog, vi vil styrke. Vi skal i fællesskab sikre, at de borgere, der har behov for vederlagsfri fysioterapi, får den bedst mulige kvalitet og sammenhæng i behandlingen, og at vi får den bedst mulige udnyttelse af de økonomiske midler til området. Begge dele får vi også via en tæt dialog kommunerne imellem, så vi lærer af hinandens erfaringer, siger formanden for Social- og Sundhedsudvalget i Holstebro, Anne Lise Holst Jensen (SF).

Undren i Struer
Alt i alt er ordningen 31 pct. dyrere pr. borger i Struer end gennemsnittet for de tre kommuner.

De store forskelle mellem kommunerne vækker undren hos Sundhedsudvalgets formand Anna-Marie Brix Poulsen (DF):

- Struer Kommune vil nu gå i dialog med de praktiserende læger og fysioterapeuter, for at finde ud af om der er forhold, der kræver en tilpasning. Vi vil sikre, at kapacitet og adfærd i myndighedsudøvelsen af den vederlagsfrie fysioterapi er helt efter bogen.

- Det er lægerne der henviser, og fysioterapeuterne der behandler, men det er kommunen der betaler. Derfor er det vigtigt at vi mødes og får en dialog om undersøgelsens resultater, siger Anna-Marie Brix Poulsen.


Konklusioner i undersøgelsen
* De samlede omkostninger til almindelig vederlagsfri fysioterapi beløber sig for hver af Herning, Holstebro og Struer kommuner til mellem 5 og 10 mio. kr. om året.

* Der er store forskelle på de tre kommuner. Herning har de laveste omkostninger pr. borger, mens Struers omkostninger er næsten dobbelt så høje pr. borger. Forskellene skyldes især store forskelle i andelen af borgere, som modtager vederlagsfri fysioterapi.

* I gennemsnit modtager ca. 1 pct. af befolkningen almindelig vederlagsfri fysioterapi. Patienterne findes i alle aldersgrupper. Der er forholdsvis flere børn i ordningen i Struer, mens der i Holstebro er forholdsvis flere ældre over 65 år.

* Udgiftsniveauet ser ud til at være nogenlunde konstant, måske med en svagt faldende tendens i Holstebro og Struer.

 

ka

 

 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt