Barnets Reform er kun første skridt

KRONIK Regeringen vil ikke se på grundlæggende modeller for finansiering af området. Derfor er det Barnets Reform 1, og når SF kommer til magten, vil dette blive lavet om, skriver Özlem Cekic (SF)
5. MAR 2010 7.25

Af Özlem Cekic

Barnets reform er forhandlet. Aftalen er et godt udgangspunkt, med en række nye tiltag, der kommer udsatte børn og unge til gode.

Desværre ikke helt ambitiøs nok, da regeringen ikke vil se på grundlæggende modeller for finansiering af området. Derfor er det Barnets reform 1, når SF kommer til magten, vil dette blive lavet om.

Reformen indeholder en række konkrete initiativer. En styrkelse af plejefamilieområdet, så plejefamilier tilbydes mere supervision og undervisning samt bedre ansættelsesforhold til de plejefamilier med de hårdest belastede børn og unge.

Fagpersoner har fået videre adgang til at udveksle oplysninger om bekymring for udsatte børn og unge, samtidig med der er lavet en skærpelse af underretningspligten, så udsatte børn kan hjælpes og sikres tidligere i forløbet.

Der er lagt op til en afbureaukratisering af regler og indberetninger så sagsbehandlerne får mere tid til borgerkontakt og der er sikret midler til mere efteruddannelse for at sikre kvaliteten i sagsbehandlingen.

Sidst men ikke mindst, er børns rettigheder er blevet styrket og klagesystemet ligeledes.

Aftalen er et godt udgangspunkt, men jeg ser nogle grundlæggende mangler og derfor kalder jeg aftalen for Barnets reform 1.

Vigtigst er, at regeringen ikke vil anerkende at økonomien spiller en væsentlig rolle i kommunerne. Vi ved fra Ankestyrelsen at der anbringes færre børn sidst på året og så længe regeringen ikke vil ændre på finansieringsformen ved f.eks. at lave refusion i anbringelsessager, er grundlæggende ændringer stadig nødvendige og det vil jeg tage op hurtigst muligt.

Der er mange steder i aftalen der kan laves forbedringer. Jeg vil arbejde på at få fokus på forebyggelse ift. bedring af generelle forhold for udsatte familier såsom fattigdom, sindslidelser og misbrug.

Faste grænser for hvor mange sager sagsbehandlere må sidde med. Der skal mere fokus på udsatte etniske minoritets børn og sikre dem ret til at bevarer deres modersmål under en anbringelse. Plejefamilierne skal sikres ordentlige arbejdsforhold uanset hvor hård belastede deres plejebørn er.

Alle unge anbragte skal have ret til efterværn, når de bliver 18 år og ikke som nu, hvor det kun er tvangsanbragte unge, der har fået denne rettighed.

Vi har med aftalen fået skabt forbedringer på området, men langt fra nok. Men denne gang var det ikke muligt at rykke regeringen og Dansk Folkeparti længere. Det bliver det næste gang, for det kan og skal gøres bedre.


Özlem Cekic er MF og socialordfører for SF.

 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt