Borgmester: Vi har PCB-sag under skærpet opsyn

295 lejligheder i Birkhøjterrasserne i Farum Midtpunkt er forurenet med PCB
KORT NYT4. MAR 2010 14.23

FURESØ: - Vi har løbende kontakt med boligselskabet, og vi sender alle PCB-målinger til embedslægen, så vi konstant har en uvildig, faglig vurdering af, om det er forsvarligt for vores borgere at bo i de 295 lejligheder, der er tale om. Embedslægens svar er 'ja, der er ingen akut fare ved at bo i Birkhøjterrasserne, men koncentrationen af PCB skal bringes ned'. Det er vi naturligvis fuldstændigt enige i. Der skal findes en permanent løsning snarest, og det har vi meddelt KAB,siger borgmester i Furesø Kommune, Ole Bondo Christensen (S).

Kommunen er tilsynsmyndighed. Den har ansvaret for at sikre, at KAB overholder lovgivningen, og det gør de. Indtil videre har der ikke været noget at bemærke til boligselskabets faglige og administrative håndtering af den konkrete PCB-sag, og også inddragelsen af beboerne i sagen har været håndteret til kommunens tilfredshed.

- Men det er klart, at vi står i en følsom situation, der rummer mange menneskelige, sundhedsmæssige, økonomiske og juridiske aspekter. Netop derfor skal vi som kommune sikre, at det er sund fornuft og kendsgerninger, der ligger til grund for de beslutninger, der træffes.

tj

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt