Halsnæs skal finde 38 millioner

Kommunen står i en situation, hvor der mangler ca. 23 mio. kr. for 2009 og ca. 30 mio. kr. for 2010
KORT NYT4. MAR 2010 14.16

HALSNÆS: Genopretningsplanen lægger op til her og nu at finde ca. 38 mio.kr. Det, der ikke hentes i år, skal indarbejdes i budgettet for de kommende år.

På gårsdagens møde i Økonomiudvalget har politikerne indledningsvis drøftet den fremadrettede proces i budgetarbejdet. Økonomiudvalget har således pålagt administrationen at arbejde videre med at etablere et 'mulighedskatalog', der via fagudvalgene fremsendes til Økonomiudvalget og herfra videre til Byrådet.

Baggrunden for den økonomiske situation er de økonomisk vanskeligt styrbare områder. Det drejer sig navnlig om de specialiserede sociale områder. Det er for eksempel sprogundervisning, handicapområdet, kørsel til specialskoler, anbringelser uden for hjemmet mv., hvor der skal arbejdes med at fastsætte klare politiske mål for serviceniveauet.

tj

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt