Nødvendigt med budgetgaranti til udsatte børn

- Indsatsen i forhold til udsatte børn og unge kan ikke underlægges en kommunal prioritering som andre kommunale servicetilbud
4. MAR 2010 13.56

- Det må stå klart, at det er tvingende nødvendigt at indføre en budgetgaranti for det specialiserede børne- og ungeområde. Sager som den aktuelle fra Brønderslev om familien med ni børn kan være dyr for en kommune. Men spørgsmålet om penge må aldrig stille sig i vejen for, at en kommune griber ind med den bedste løsning for børnene, siger Kirsten Nissen, forbundsformand for Socialpædagogerne.

Det er baggrunden for, at Socialpædagogerne foreslår indførelse af en budgetgaranti på området, så kommunerne får kompensation for den udgiftsstigning, der er på området - og at kommunerne også fremover får kompensation i særligt dyre enkeltsager. Siden 2007 har kommunerne mistet totredjedel af den refusion, de tidligere fik.

Indtil 2007 deltog amterne i finansieringen af indsatsen for udsatte børn, når sager var særligt dyre. Med kommunalreformen blev finansieringen 100 pct. kommunal. Og selv om kommunerne er blevet større og mere robuste, kan dyre enkeltsager påvirke de enkelte kommuners økonomi betydeligt.

- Indsatsen i forhold til udsatte børn og unge kan ikke underlægges en kommunal prioritering som andre kommunale servicetilbud. Det kan det ikke af menneskelige grunde. Og det kan det ikke, fordi Serviceloven klart siger, at udsatte børn og unge har ret til at få en støtte, der er tilpasset netop deres vanskeligheder og behov. De skal kompenseres, så de får samme muligheder for udvikling, sundhed og udfoldelse som deres jævnaldrende, understreger Kirsten Nissen.

 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt