Fødevareministeren forærer støttemillioner til sine egne naboer

KRONIK De tyndtbefolkede yderkommuner vil blive snydt efter den bebudede håndsrækning til landbruget - for bloktilskuddet skal sandsynligvis kompensere de manglende jordskatter og fordeles hovedsageligt efter indbyggertal, skriver kronikør Kjeld Hansen

Af Kjeld Hansen

Landmændene i Lolland kommune står til at score en gevinst på 42,5 millioner kroner om året, hvis fødevareminister Henrik Høghs (V) rundhåndede 'håndsrækning' til erhvervet bliver gennemført.

Den nye fødevareminister har bebudet, at han vil afskaffe jordskatter for 1 mia. kr. som krisehjælp til gældsplagede landmænd. Med 42,5 mio. sparede jordskattekroner bliver topscoreren imidlertid det velhavende lollandske sukkerroelandbrug. Det odiøse ved topplaceringen er, at Lolland kommune også er fødevareministerens hjemkommune.

Nummer to på kommunelisten over sparede skattekroner bliver ministerens genboer i Guldborgsund kommune. De slipper for at betale 40,5 mio. kr. På tredjepladsen finder man Ringkøbing-Skjern kommune med 33,8 mio. kr., på fjerdepladsen følger Viborg kommune med 33,6 mio. kr., og på femtepladsen Varde kommune med 28,9 mio. kr. Også landbrugene i Vejle, Haderslev, Tønder, Thisted og Favrskov kommuner m.fl. sparer tocifrede millionbeløb.

Umiddelbart ser det dog ud til, at staten selv henter den største gevinst. Jordskatterne omfatter også skovejendomme, og da staten ejer en lille fjerdedel af al skov i landet, står Skov- og Naturstyrelsen i Miljøministeriet til at indkassere en sparegevinst på 21,5 mio. kr.

Man skal ikke glemme, at begrebet 'landmand' i fødevareministeriets verdensbillede dækker over alle jordejere, der modtager EU-landbrugsstøtte. Derfor vil afskaffelsen af jordskatterne også begunstige rideskoler, golfbaner, fængselsvæsenet, naturfonde, A.P. Møller, B&O-familien, LEGO-familien, baronessen på Valdemar Slot, Prins Joakim - og en lang stribe af andre jordejere med større eller mindre perifer tilknytning til primærlandbrug.
Det er helt åbenlyst, at de hårdt ramte landmænd, der styrer mod konkursen, kun får beskeden gavn af fødevareministerens 'håndsrækning'.

En alvorlig sag at miste provenuet
For fattige landkommuner, især i de jyske udkantsområder, samt på Sydfyn, Langeland og Lolland-Falster, vil det budgetmæssigt være en ganske alvorlig sag at miste provenuet fra grundskylden på landbrug og skovbrug. Ofte er det jo de eneste skatteindtægter, der kommer ind fra disse forgældede agroproducenter, der kører med underskud år efter år.

Derfor er der heller ingen tvivl om, at kommunerne vil blive kompenseret at staten for bortfaldet af jordskatterne. Men sker dette som sædvanligt ved at tilføre ekstra 1 mia. kr. til kommunernes bloktilskud, så vil de tyndtbefolkede yderkommuner atter blive snydt. Det skyldes, at bloktilskuddet hovedsageligt fordeles efter indbyggertal. Derfor står hovedstadsområdets kommuner - med København i spidsen - som potentielle vindere, til trods for at der overhovedet ikke drives landbrug i kommunerne.

Listen over kommunernes forventede 2010-provenu fra landbrugsejendomme stammer fra Kommunernes Landsforening. Den kan læses på Åbenhedstingets hjemmeside


Kjeld Hansen, gårdejer og journalist

Foto: Digitale Bönder, flickr

 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt