Skub til iværksættere i midtjyske landdistrikter

Ikast-Brande har som første kommune bevilget midlerne til et erhvervsprojekt, som Vækstforum Midtjylland har inviteret 13 kommuner med til - for at sætte erhvervspolitisk focus, hvor det sjælent er - i landdistrikterne

IKAST-BRANDE: Erhvervskontaktudvalget i Ikast-Brande Kommune har netop bevilget midler til en øget erhvervsfremmeindsats i landdistrikterne, hvor virksomheder og iværksættere får tilbudt gratis vejledning.

Baggrunden er, at Vækstforum Midtjylland har godkendt et projekt på i alt 7 mio. kr., som har til formål at skabe mere iværksætteri og virksomhedsudvikling i landdistrikterne. Halvdelen af de 7 mio. kr. skal komme fra de deltagende kommuner.

Ikast-Brande Kommunes andel heraf er på 200.000 kr., som Erhvervskontaktudvalget netop har bevilget.

Formålet med projektet er primært opsøgende virksomhed og vejledning af iværksættere og mikrovirksomheder (1-10 ansatte) i landdistrikterne om bl.a. støttemuligheder - tilførsel af ekstern viden, kompetencer og ressourcer, der kan være afgørende for overlevelse og vækst. Og indsatsen skal kun gælde samfund med under 3.000 indbyggere.

I Ikast-Brande Kommune skal Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande - som i forvejen er operatør for kommunen på erhvervsserviceområdet - stå for gennemførelsen af projektet. Det er planen at besøge 1.000 virksomheder. 

Indsatsen er i tråd med kommunens ønske om et større fokus på landdistrikterne, som det nye byråd har udmøntet i, at alt arbejde med landdistrikterne er blevet samlet i Erhvervskontaktudvalget.

- Vi har i Ikast-Brande Kommune fokus på udviklingen af både eksisterende virksomheder og iværksættere. Tidligere har vi bevilget ekstra midler til, at Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande har kunnet ansætte en ekstra virksomhedskonsulent i forhold til de kriseramte virksomheder. Med dette projekt sætter vi ekstra fokus på erhvervsudviklingen i landdistrikterne, siger formand for Erhvervskontaktudvalget, Preben Christensen.

Gennemførelsen af projektet afhænger af de øvrige kommuners beslutning, som skal være regionen i hænde senest den 1. april 2010.

De 13 kommuner er erhvervspolitisk defineret som seks yderkommuner og syv landkommuner.

Yderkommunerne er Ringkøbing-Skjern, Lemvig, Struer, Skive, Norddjurs og Samsø.

Landkommunerne er Holstebro, Herning, Viborg, Randers, Syddjurs, Hedensted og altså Ikast-Brande. 

 

 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt