Oppositionen oprørt over ny landbrugslov

At ophæve bopælspligten og invitere til fri kapitaltilførsel udefra vil betyde enorme ændringer for alle i landområderne. Konsekvenserne er uklare, og oppositionen lover ændringer i loven, hvis regeringsmagten skifter ved det kommende valg

En samlet opposition vil ved et regeringsskifte øjeblikkeligt gøre to ting ved VKO's landbrugslov: For det første nedsættes en kommission, der skal undersøge landbrugets vilkår og løsningsmodeller, og så skal landbrugsloven ændres på baggrund af undersøgelsesresultatet. Det oplyser de fire partier.

- Den nye landbrugslov er uhyre omfattende, men dens konsekvenser er helt ubelyste. Vi så gerne, at mangfoldigheden i yderområderne blev styrket, men loven vil formentlig betyde en større koncentration af landbrugsjorden på meget få hænder.

-  Regeringen har taget skyklapper på og har besluttet sig for at tildele landbruget historiens største lottogevinst uden at undersøge, hvad der skal til for at få landbruget ud af krisen. Det siger Radikale Venstres fødevareordfører, Bente Dahl, der kritiserer regeringen for ikke engang at have skabt klarhed over lovens konsekvenser i forbindelse med den høring, som oppositionen fik trumfet igennem.

Også Socialdemokraternes Bjarne Laustsen kritiserer de utydelige følger af loven:

- Som det er nu, bliver loven desværre hastet igennem uden tilstrækkelige undersøgelser af dens følger. Den er uigennemtænkt og uklar, og derfor har vi fra første færd foreslået en kommissionsundersøgelse, der skal afdække lovens betydning for landbruget og for landområderne. En sådan undersøgelse ville regeringen ikke gå med til, men jeg kan love, at den vil blive iværksat, så snart regeringsmagten skifter hænder, siger Socialdemokraternes Bjarne Laustsen.

Enhedslistens Per Clausen efterlyser nye toner i dansk landbrugspolitik.

- VKO satser ensidigt på større industrilandbrug, som vil give mere forurening. Det forudsætter massive investeringer, som vil gøre landmanden til driftsleder under fx kapitalfonde. I stedet burde vi satse på en omlægning af dansk landbrug til økologi, så vi kan få en drift, der både miljømæssigt og økonomisk er bæredygtig, siger Per Clausen.

SF's Kristen Touborg, så hellere tiltag målrettet mod den unge generation af landmænd:

- Regeringens landbrugslov betyder, at vi har set de sidste unglandmænd, som er selvstændige erhvervsdrivende, fordi bopælspligten ophæves, og fordi der åbnes op for, at kapitalfonde og pengestærke enkeltpersoner kan opkøbe dansk landbrug. Landbrugsloven hjælper først og fremmest den ældre generation af landmænd, heraf en stor del af dem, som har handlet økonomisk helt uansvarligt. Vi så langt hellere en lov, som hjælper de nye generationer til at få fod under eget bord, siger Kristen Touborg.

mou

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt