'Dagens tegning' - som et lynnedslag

ANMELDELSE - Det er Per Marquard Otzens fornemste kendemærke: At levendegøre døde metaforer og at kødeliggøre klicheer, skriver Suzanne Brøgger i forordet

Af Paul Hegedahl

Per Marquard Otzen:
'Dagens tegning',
forord af Suzanne Brøgger
Forlaget Vandkunsten, København 2009.
164,s., indb., 24,5 x 35 cm.
Kr. 399,00 inkl. moms.
ISBN 978-87-7695-153-5.


'Det er efterhånden blevet sådan, at politikere bliver psykoanalyseret. Man føler sig tit lagt på en briks og dissekeret på kryds og tværs af sådan nogle politiske psykologer.'
- tidligere statsminister Anders Fogh Rasmussen i Berlingske Tidende 14. maj 2009

Det er en klassisk dansk tradition, at ikke mindst politikernes handlinger og motiver bliver analyseret og kommenteret i tegninger i dagspressen. Der er nu udkommet en samling af sådanne tegninger af Per Marquard Otzen fra Dagbladet Politiken i perioden 2005-2009 - altså i den sidste del af Anders Fogh Rasmussens periode som statsminister - og her bliver ikke mindst hans gerninger analyseret grundigt - og rammende.

Man kan kalde udgivelsen for en form for dagbog over politiske, kulturelle og sociale højdepunkter i de seneste fem år. Den er også et fornemt album, trykt på svært papir og i passende eksklusivt udstyr til at rumme disse meget originale bladtegninger.

Udgivelsen hedder 'Dagens tegning'; men det forunderlige er, at den ene tegning efter den anden er lige aktuel og skarp set i perspektiv af Dagens Danmark her og nu! Blandt andet et, der ved skæbnens tilskikkelse er særdeles aktuelt i lyset af vor nye kulturministers karske syn på Piero Manzoni 'Merde d'artiste, nr. 33', 1961, nemlig en tegning, der viser en af dennes forgængere på posten, Brian Mikkelsen, anbragt på dåse. Desuden f.eks. en tegning om fattige i Danmark, som kan ses som en fremadrettet kommentar til diskussionen med socialminister Benedikte Kiær, om der i dag er fattige i Danmark.

Historien gentager sig, der er en tegning om Villy Søvndals enegang i forhold til partiets trofaste medlemmer og om kronprins Frederik som olympisk ildsjæl. Med udgangspunkt i 'Jorden rundt på 80 dage', og et af de vigtigste transportmidler, som Phileas Fogg benyttede sig af, er der en herlig kommentar til Anders Fogh Rasmussens lancering af Lars Løkke Rasmussen, som afløser på statsministerposten. Og en minderune over den store forgænger Bo Bojesen.

En af Per Marquard Otzens yndlingsinspirationskilder, Søren Kierkegaard siger godt nok i 'Frygt og Bæven. Dialektisk Lyrik, af Johannes de Silentio, 1843: ' - - - thi hvad er det Umagen værd at erindre det Forbigangne, der ikke kan blive et Nærværende.' Men når vi som her bliver erindret om begivenheder i det forbigangne på en måde, der har bud til i dag, er det værd at lade sig blive erindret.

Om kunstneren
Per Marquard Otzen (1944-) tegnede fra 1967-2004 for dagbladet Information og begyndte så i 2004 som tegner på dagbladet Politiken. Han laver tegningerne i hånden, men skanner dem så ind og farvelægger dem på computeren, som har overtaget det omhyggelige skraveringsarbejde. Han eksperimenterer med sin udtryksform på en spændende måde. Per Marquard Otzen er flere gange blevet hædret for sin indsats som tegner, senest med Akademiets 'Eckersberg Medalje' i 2007 og Danske Bladtegneres 'Hans Bendix Prisen' i 2008.

Lynnedslag
Det er ikke alene stregen, der eksperimenteres udtryksfuldt med. Tegningerne er samtidig en skatkiste af legende, tegnede citater i flere etager fra historie, jura, filosofi, religion, videnskab, litteratur og kunst.

Igen kan Søren Kierkegaard bruges til at beskrive Per Marquard Otzens tegninger. I Journalen NB12:49, 1849, siger han: ' Genierne ere som Tordenveir: de gaae mod Vinden; forfærde Mskene; rense Luften.. Det Bestaaende har opfundet adskillige Torden-Afledere mod eller for Genier: det lykkes - saa meget desto værre for det Bestaaende; thi lykkes det een Gang, to Gange, tre Gange - det næste Tordenveir bliver desto forfærdeligere. Af Genierne ere der to Arter. Den første Arts Charakteristiske er Bulderet, Lynet derimod er sparsomt, og slaaer sjeldent ned. Den anden Art har en Bestemmelse af Reflexion i sig, ved hvilken de tvinge sig eller tvinge Bulderet tilbage. Men Lynet er saa desto intensivere; med Lynets Hurtighed og Sikkerhed rammer det de udseete enkelte Punkter - og dødbringende.'

Det dødbringende er nok for stærkt et udtryk i denne sammenhæng, sublim humor er jo snarere livskabende - men lynnedslag er en god karakteristik af 'Dagens Tegning'. Nyd den! Der er bestemt noget at komme efter - på hver eneste side.

 

 

 

 

 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt