Randers underkendt: Lod Falck afgøre dagpengesag

OPDATERET: Falck Healthcare sagsbehandler sygedagpengesager i Randers, der nu har fået en afgørelse fra Beskæftigelsesankenævnet imod sig. Nævnet køber ikke, at den Falck-ansatte for en tid var vikar i kommunen, men kommunen anker
3. MAR 2010 13.08

Af Knud Abildtrup

RANDERS:
Beskæftigelsesankenævnet har truffet en sensationel afgørelse, der vil få vidtrækkende konsekvenser for en række kommuners samarbejde med Falck Healthcare på sygedagpenge-området og for alle de borgere, der er blevet frataget deres sygedagpenge på et ulovligt grundlag, skriver folketingskandidat i Randers Sydkreds, Jette Møller (SF) på sin blog. Hendes version af sagen er:

'For over et år siden fik en 55-årig borger i Randers at vide af en sagsbehandler, som han troede var en af Randers Kommunes sagsbehandlere, at han ikke kunne få sygedagpenge mere. Han ankede øjeblikkeligt kommunens afgørelse. For fire uger siden modtog han så omsider et brev fra ankenævnet, der fastslår, at afgørelsen er ugyldig. Alligevel har han efter fire uger ikke hørt noget som helst fra Randers Kommune og fik i fredags udbetalt kontanthjælp endnu en gang.

Vi har ventet på, at kommunens ankefrist skulle udløbe, og da vi ikke har hørt noget, står ankenævnets afgørelse ved magt. Det vil have vidtrækkende konsekvenser for alle de borgere, der uretmæssigt har fået standset deres sygedagpenge i de kommuner, som har indgået samarbejdsaftaler med Falck Healthcare eller andre private virksomheder.

Afgørelsen om sygedagpengenes ophør blev truffet af en privat aktør, nemlig en af Falcks ansatte, der var ansat midlertidigt som vikar ved Randers Kommune, og det er ikke lovligt. Borgerens sag blev overgivet til Falck Healthcare , og kommunens påstand var, at som vikar var sagsbehandleren under Jobcenter Randers ledelse og kunne derfor træffe myndighedsafgørelser.

Nu har Beskæftigelsesankenævnet entydigt og enstemmigt fastslået, at afgørelsen om stop for sygedagpenge var ugyldig. Der er tale om en privat aktør, der 'har forpligtet sig til ved hjælp af firmaets konsulenter at levere et nærmere aftalt antal udredninger og afslutninger i sygedagpengesager', og afgørelsen er 'reelt truffet af Falck Healthcare som et led i kontraktopfyldelsen'. Der er ikke hjemmel i lovgivningen til at lade private aktører træffe myndighedsaftaler. Det fremgår af aftalen mellem Falck og Randers Kommune, at jobcentret betaler en fast pris pr. sag , Randers Kommune aflønner ikke FHC-sagsbehandlerne, og der foreligger heller ikke ansættelsesaftaler.

Borgeren har altså ret til sygedagpenge fra standsningstidspunktet. Alligevel har han intet hørt, og kommunen fortsætter ufortrødent med at udbetale kontanthjælp, som om intet var hændt. Det er uanstændigt, at det har taget over et år at afgøre anken, men det er direkte svineri, at Randers Kommune blot lader som ingenting og ikke giver borgeren den undskyldning, han har krav på, fordi han ulovligt blev frataget sin ret til sygedagpenge.

Det har været en hård belastning for borgeren at gå i uvished i over et år og være henvist til at leve af kontanthjælp, og han ønsker ikke at træde frem. Men der kan være hundredvis af borgere i dette land, som også har fået stoppet deres sygedagpenge ulovligt. Derfor har han bedt mig sørge for, at afgørelsen kommer til offentlighedens kendskab', slutter altså blogger og politiker Jette Møller, der fra 1998-2003 sad i byrådet i Randers.

Direktøren beklager
- Jeg kan oplyse, at Beskæftigelsesankenævnets afgørelse er påklaget til Ankestyrelsen. Ved en fejl er dette ikke blevet meddelt til den berørte. Det skal beklages, skriver social- og arbejdsmarkedsdirektør Knud Aarup til dknyt.

- Der er tale om en meget principiel sag om, hvorvidt kommuner kan anvende vikaransatte til løsning af myndighedsopgaver. Randers Kommune er af den opfattelse, at den relation, som var mellem Falck Healthcare og kommunen, havde karakter af vikaransættelse.

- På samme måde anvender kommunen i fx specialbistand vikarbureauet Kavaleriet, til at dække 'huller' imellem ansættelser. Dette forhold har Beskæftigelsesankenævnet efter kommunens opfattelse ikke taget fornødent i betragtning.

 

 

ka

 

 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt