Der investeres på livet løs i havnene

Havnene har et højere investeringsniveau i 2010 end de to foregående år. Der er planlagt investeringer for mere end 900 millioner kroner i 2010
2. MAR 2010 15.58

De danske erhvervshavne investerer på livet løs i nye arealer, kajer, kraner og andre faciliteter. Havnene har et højere investeringsniveau i 2010 end de to foregående år. Havnene har planlagt investeringer for mere end 900 millioner kroner i 2010. I 2009 lå investeringerne på knap 800 millioner kroner og i 2008 på ca. 850 millioner. Der er samlet set tale om høje niveauer for investeringer sammenlignet med tidligere år.

Tallene er fremkommet ved en undersøgelse, som Danske Havne har foretaget blandt medlemmerne. Der indkom 28 besvarelser, der repræsenterer 39 havne og over 85 % af den samlede omsætning.

Det er ikke indtrykket, at ret mange havne har udskudt investeringer som følge af den økonomiske krise, selv om det selvfølgelig og uundgåeligt har været tilfældet enkelte steder. Imidlertid har flere havne ligefrem fremrykket investeringer på grund af specifik efterspørgsel.

Billedet er derfor, at havnene anvender de midler, som er sparet op i gode tider til nu at skabe kapacitet, som kan komme til gavn, når konjunkturerne igen bliver mere positive.

Danske Havne finder, at dette generelt giver et billede af en fornuftig disponering og god administration af havnenes midler og investeringer.

mou

 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt