Halsnæs får midlertidigt asylcenter

Det næste halvandet års tid kan Auderødlejren, der ejes af staten, formentlig komme til at fungere som midlertidigt modtagecenter for i første omgang op til 300 asylansøgere
2. MAR 2010 14.35

HALSNÆS:. I hvert fald har Udlændingeservice sendt en forespørgsel til høring i Halsnæs Kommune vedrørende muligheden for en hurtig etablering af et modtagecenter. Baggrunden for henvendelsen til Halsnæs Kommune er, at Udlændingeservice oplever et forøget pres på modtagesystemet for asylansøgere. Det oplyser kommunen.

Udlændingeservice har tidligere henvendt sig til Halsnæs Kommune om et asylcenter i Auderødlejren, der også i en periode i 1990'erne fungerede som asylcenter. Planen blev opgivet i 2009, da man alligevel ikke fandt behov for at benytte lejren, hvorefter staten udarbejdede et landsplandirektiv og Halsnæs Kommune udarbejdede en kommuneplan for området.

En anvendelse af Auderødlejren til midlertidig indkvartering af asylansøgere i en periode på op til 18 måneder vil med det gældende plangrundlag forudsætte, at integrationsministeren med hjemmel i udlændingelovens § 42 j træffer beslutning om, at kommuneplanen ikke skal finde anvendelse. Og den ret forventer Halsnæs Kommunes borgmester, Helge Friis, at ministeren benytter sig af.

- Nu skal vi i første omgang behandle henvendelsen fra Udlændingeservice og forholde os til et høringssvar i Økonomiudvalget og endeligt den 9. marts i Byrådet. Vi har høringsret og skal have drøftet alle facetter, inden vi afgiver et høringssvar. Dette skal så meddeles til Ministeriet for flygtninge, indvandere og integration, som så tager endeligt stilling til en eventuel placering af modtagecentret i Auderød. Beslutter Ministeriet for flygtninge, indvandere og integration sig for Auderød, kan vi se af henvendelsen, at de første asylansøgere skal flytte relativt hurtigt ind. Der vil i så fald blive tale om en blanding af familier med børn og enlige asylansøgere, siger borgmester Helge Friis (S), Halsnæs Kommune, og fortsætter:
 
- Jeg havde gerne set, at statens ejendomsselskab, Freja ejendomme A/S, var nået længere med at sælge lejren til de formål, som vi har udstukket med kommuneplanen. Men Udlændingeservice oplever et stort pres og ønsker et nyt modtagecenter. Så hvis valget falder på Auderødlejren som midlertidigt de næste halvandet år frem for, kan man sige, at det nok er bedre, at lejrens bygninger bliver anvendt frem for at stå tomme og uanvendte. Vi vil derfor i den situation tage vel imod Auderødlejrens nye beboere, siger altså borgmesteren.

Asylcentret er helt udgiftsneutralt for Halsnæs Kommune, og Helge Friis forventer at en eventuel etablering af centret vil give en positiv afsmitning på den lokale beskæftigelse i kommunen.

- Det kan godt være, at et eventuelt asylcenter vil give nogle lokale udfordringer, både holdningsmæssigt og praktisk. Men hvis asylcentret kommer til Auderød, skal det klargøres relativt hurtigt for at være klar til at modtage de første asylansøgere. Der er derfor nogle håndværkere, der skal i gang i en fart med at indrette centret samtidig med, at centret skal ansætte medarbejdere, der skal varetage centrets service- og driftsmæssige opgaver, siger Helge Friis.

Helge Friis understreger dog, at det er vigtigt at holde fast i, at modtagecentret er midlertidigt, og at Halsnæs Kommune gerne vil have sat gang i kommuneplanens intentioner for området.

mou

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
DK Job
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt