Dramatik i Fredericia: Vil spare 40-50 millioner hurtigst muligt

- Vi tør ikke vente til budgetlægningen, for så risikerer vi, at skaden er større, siger borgmesteren efter den drastiske beslutning. Han forventer, at afskedigelser ikke kan undgås
2. MAR 2010 13.17

FREDERICIA: Et flertal i Økonomiudvalget har tirsdag besluttet en strategi for tilpasning af Fredericia Kommunes økonomi. Strategien indebærer, at der bør findes besparelser i størrelsesordenen 40-50 mio. kr. årligt. Endvidere skal kommunens fortsatte effektivisering sikres gennem en øget konkurrenceudsættelse, hvor både private og de kommunale afdelinger får mulighed for at byde på løsning af de kommunale opgaver. Det oplyser kommunen.

- Tilpasningen af kommunens økonomi er nødvendig nu. Vi tør ikke vente til budgetlægningen, for så risikerer vi, at skaden bliver værre. I Fredericia er vi kendt for rettidig omhu, når der opstår økonomiske udfordringer. Det har vi ikke tænkt os at lave om på. Jo før vi handler, jo mindre smerteligt bliver det, siger borgmester Thomas Banke (V).

Der er flere årsager til, at en indgriben er nødvendig. Regeringen har iværksat det såkaldte konvergensprogram, hvor der bl.a. er udmeldt nulvækst i kommunerne frem mod 2013. Fredericia står i en situation, hvor efterspørgslen efter tilbud til ældre og handicappede er stigende, og når der ikke er flere penge til løsning af opgaven fra staten, må kommunen finde pengene på anden vis. I de kommende år er der udsigt til merudgifter i størrelsesordenen 15-20 mio. kr. alene på de 2 områder.

Kommunen har også mærket den stigende ledighed, som er et resultat af finanskrisen, og i sidste års budgetlægning var det nødvendigt at hæve budgetterne til overførselsindkomster med 30 mio. kr. Årets første budgetopfølgninger viser, at overførselsudgifternes himmelflugt fortsætter, og et forsigtigt gæt på dette meget tidlige tidspunkt af året tyder på merudgifter i størrelsesordenen 15-20 mio. kr. Kommunerne kompenseres under ét for de stigende udgifter til overførselsindkomster, men tidligere års erfaringer viser, at Fredericia ikke bliver fuldt kompenseret, fordi udgiftsniveauet ligger over landsgennemsnittet.

- Situationen er ikke enestående for Fredericia - alle landets kommuner vil blive ramt af den udmeldte nulvækst. Og man skal i det hele taget have bevidst lukkede ører og øjne, hvis man ikke kan se skriften på væggen, fortsætter borgmesteren.

- Det er ikke nogen hemmelighed, at antallet af ældre og handicappede stiger i disse år. Det koster penge at tilbyde dem en anstændig kommunal service, og det skal vi selvfølgelig finde pengene til.

Besparelser i en størrelsesorden, som det udmeldte, vil nødvendigvis gå ud over serviceniveauet, og der vil også ske reduktioner i antallet af medarbejdere. Kommunen skønner, at personalereduktionerne ikke kan ske ved naturlig afgang, og at der derfor skal forventes afskedigelser.

- Personaleomsætningen er meget lav for tiden på grund af finanskrisen. Derfor kan afskedigelser desværre blive en nødvendighed. Vi vil selvfølgelig i hver enkelt sag afsøge mulighederne for alternative løsninger, og vi har bl.a. med øjeblikkelig virkning indført ansættelsesstop i hele kommunen, fortæller Thomas Banke.

Et flertal i Økonomiudvalget har anmodet kommunens direktion om at udarbejde et sparekatalog, som kan anvendes i den politiske prioriteringsdebat. Besparelserne forventes vedtaget på et ekstraordinært byrådsmøde den 17. maj.

Udover beslutningen om besparelser drøftede økonomiudvalget også muligheden for at effektivisere den kommunale drift via øget konkurrenceudsættelse.

- Jeg tror på konkurrenceudsættelsen som et værktøj til hele tiden at søge at gøre tingene mest effektivt. Konkurrenceudsættelse betyder ikke nødvendigvis at opgaven skal løses af private leverandører, men gennem udbud af opgaven har man i direkte konkurrence mellem den kommunale og den private leverandør en mulighed for at finde den billigste løsning for kommunen, siger borgmester Thomas Banke.

Et flertal i Økonomiudvalget har derfor også anmodet kommunens direktion om at planlægge en proces for at øge konkurrenceudsættelsen, og økonomiudvalget vil herefter behandle dette og tage stilling til, hvor konkurrenceudsættelsen skal finde sted.

mou

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt