Lærere skal have kørekort til museum

Kommunens udvalg for Kultur og Fritid har besluttet at tildele 30.000 kr. til et projekt, der skal give folkeskolelærere i Holbæk Kommune mere viden om og større mulighed for at benytte Holbæk Museum i undervisningen

HOLBÆK: Lærere i kommunens folkeskoler vil få tilbudt det såkaldte museumskørekort, der giver dem mulighed for at gøre brug af skoletjenestens rekvisitter og benytte museet som undervisningssted både i og uden for den normale åbningstid.

Under 'kørekortuddannelsen' vil lærerne blive introduceret til museet som virksomhed, lære færdselsreglerne på museet at kende, få omvisninger i museets udstillinger og huse og få inspiration til, hvordan museet kan bruges i undervisningen. Undervisningsforløbet strækker sig over to eftermiddage á hver tre timer.

- Museumskørekortet skal naturligvis benyttes til historieundervisning, men også i fag som dansk, samfundsfag og håndarbejde kan det være anvendeligt, da museets anderledes miljø kan vække elevernes nysgerrighed og dermed inspirere dem til at sætte sig ind i stoffet og foretage egne undersøgelser, fortæller Emrah Tuncer (R), der er formand for Udvalget for Kultur og Fritid.
 
Holbæk Museum har en skoletjeneste, der årligt betjener ca. 2.000 børn, og skoletjenesten vil også stå for forløbet med museumskørekort. Det første hold starter efter planen i august 2010, og i løbet af et år forventes det, at cirka 65 lærere har gennemført forløbet.

- Vores vision er, at Holbæk Museum skal være et arbejdssted for skolerne og ikke blot et sted, man kommer på besøg. Og i tråd med visionen ønsker vi med dette projekt at skabe en tættere kontakt til lærerne i kommunens skoler, så vi også i andre sammenhænge kan drage nytte af hinanden, forklarer Anneli Kunosson fra Holbæk Museum.

Udover Holbæk Kommunes tilskud på 30.000, bidrager Holbæk Museum selv med 15.500 kr., og Skoletjenesten Sjælland har yderligere bevilget 20.000 kr. til projektet. Skolerne skal desuden betale 200 kr. pr. lærer, der ønsker et museumskørekort.

mou

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
DK Job
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt