Forsøg med indskoling - en kvalificeret model for fremtiden

Både forældre, lærere og pædagoger, der deltager i pilotprojekt i Århus Kommune, er enige: De hidtidige erfaringer peger på, at man er ved at finde nye, brugbare måde at lave bedre indskoling på

ÅRHUS: Børn får styrket deres faglige og sociale færdigheder og overgangen fra børnehave til skole bliver lettere. Det viser en midtvejsevaluering af pilotprojektet KRAI, som nytænker børns skolestart. Evalueringen peger samtidig på udfordringer og usikkerhed, når man udvikler en ny måde at drive skole på.

En midtvejsevaluering af KRAI (Kompetencebaseret Rullende skolestart og Aldersintegreret Indskoling) udpeger projektet som en kvalificeret model for fremtidens indskoling. Det konkluderer både forældre, lærere og pædagoger, der deltager i Århus Kommunes pilotprojekt.

Men at indføre en ny skolestart er samtidig en vanskelig forandringsproces. Med sin karakter af pilotprojekt har KRAI i nogle sammenhænge skabt usikkerhed og bekymring blandt forældre og medarbejdere. Det er hovedkonklusionerne i midtvejsevalueringen af KRAI, som analysefirmaet Capacent har gennemført for Børn og Unge i de tre deltagende skoledistrikter, Lisbjerg, Malling og N.J. Fjords-gade.

Rådmand for Børn og Unge, Jacob Bundsgaard Johansen (S), er tilfreds med evalueringen.

- Skoleudvikling kræver, at vi tør bringe rammerne i spil. Med KRAI bliver måden at tænke indskoling på udfordret. Med midtvejsevaluering af pilotprojektet har vi fået en pejling på, at KRAI som indskolingsmodel giver nogle spændende muligheder. Alt tyder på, at langt flertallet af børnene får styrket både deres faglige og sociale kompetencer, og at overgangen fra daginstitution til skole bliver lettere, siger han.

- At udforske nye måder at drive skole på, er altid en udfordring. Jeg hæfter mig ved, at hovedkritikpunkterne knytter sig til de omvæltninger, et pilotprojekt medfører i en overgangsfase. Projektets grundlæggende idé er der til gengæld opbakning til i evalueringen, siger rådmanden.

KRAI vil blive endeligt evalueret i efteråret 2011. Andre skoler har vist interesse for de nye pædagogiske muligheder, og rådmand Jacob Bundsgaard Johansen ser positivt på, at de kan gå i gang med de ind-ledende øvelser allerede nu. Før yderligere skoler kan deltage på samme niveau som de tre skoler, skal byrådet give tilsagn til det.

På N.J. Fjordsgades Skole, der er den ene af tre skoler i pilotprojektet, er skoleleder Jette Bjørn Hansen ikke i tvivl: KRAI er kommet for at blive.

- For os er KRAI den fremtidige model for indskoling. De pædagogiske og læringsmæssige fordele ved KRAI er overbevisende. Selvom vi rent administrativt mangler at få nogle få ting på plads, så er det uden tvivl en succes, som vi vil fortsætte, også gerne på de andre klassetrin. Allerede nu har projektet smittet af på vores tænkning om den øvrige del af skolen, siger Jette Bjørn Hansen. Hun påpeger, at projektet også har betydet yderligere kvalificering af skolens samarbejde med børnehaverne - og at det fortsat er inde i en god udvikling.

Midtvejsevalueringen bliver i dag tirsdag præsenteret i Atletion på en midtvejskonference med deltagelse af blandt andet pædagoger og lærere, der er en del af KRAI.

mou 

Se evalueringsrapport her

Baggrund:
I skoleåret 2008/2009 blev pilotprojektet med kompetencebaseret rullende skolestart og aldersintegreret indskoling (KRAI) søsat på tre skoler og fire dagtilbud i Århus Kommune.
Formålet med KRAI er at sikre bedre rammer for at differentiere undervisningen for det enkelte barn, og styrke børnenes trivsel, læring og udvikling i skolestarten.
Pilotprojektet skal medvirke til at afprøve nye undervisnings- og organisationsformer, og afdække hvordan disse bedst muligt bliver implementeret og forankret.
Pilotprojektet løber til udgangen af 2011.

 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt