Fælles udspil for hurtigere behandling af miljøsager

De fire sønderjyske kommuner og landboforeningerne i landsdelen sender fælles henvendelse til Miljøklagenævnet for at få bedre redskaber
2. MAR 2010 9.32

TØNDER: Landbruget og de fire sønderjyske kommuner går nu sammen om at få skruet op for tempoet i behandlingen af påklagede miljøgodkendelser inden for landbruget. De fire kommuner anmoder derfor Miljøklagenævnet om at behandle nogle af de nyeste påklagede miljøgodkendelser i de sønderjyske kommuner.

- Mange landmænd oplever urimeligt lange ventetider. I kommunerne har vi sat meget i værk for at optimere sagsbehandlingen, og det har også givet en god effekt. Men vi må konstatere, at rigtig mange af vores afgørelser bliver indbragt for Miljøklagenævnet, og de bliver næsten pr. automatik returneret til fornyet behandling i kommunerne. Med den nuværende praksis forlænger det ventetiden for landmanden ganske betydeligt, siger borgmester Laurids Rudebeck (V), Tønder Kommune.

Tønder Kommune har derfor taget initiativ til en fælles henvendelse til Miljøklagenævnet fra Haderslev, Aabenraa, Sønderborg og Tønder kommuner samt landboforeningerne i de sønderjyske kommuner. I henvendelsen efterlyser kommunerne og landbruget bedre redskaber til at behandle sagerne, så der kan træffes hurtigere afgørelser.

'I kommunerne forsøger vi løbende at tilrette afgørelserne for at undgå hjemvisning ved påklage. Der er behov for en hurtig afklaring på, om kommunernes nyeste afgørelser er tilstrækkeligt fyldestgørende med hensyn til vurderinger og begrundelser i forhold til naturpåvirkninger, herunder påvirkning af Vadehavet, Lillebælt, Natura 2000 i øvrigt og § 7-natur i medfør af husdyrbrugsloven. Fremadrettet ønskes denne afklaring anvendt ved kommunernes behandling af igangværende sager, herunder de hjemviste afgørelser', hedder det i brevet.

- Nu håber vi på en god dialog med Miljøklagenævnet, for det må være i alles interesse at sikre en hurtig og effektiv sagsbehandling, siger Laurids Rudebeck.

tj

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt