Specialeplan rykker mange privathospitaler op i eliten

Det udkast, som Sundhedsstyrelsen netop har offentliggjort for placeringen af specialer på offentlige og private sygehuse i Danmark, ændrer væsentligt på balancen mellem private og offentlige sygehuse
1. MAR 2010 14.36

Sundhedsstyrelsens udmelding betyder, at ca. 50 privathospitaler i fremtiden får status som specialistcentre, der har tilladelse til at udføre operationer af patienter med de mest komplicerede og alvorlige sygdomme. Det fortæller Berlingske Tidende.

Planen har været ventet med spænding blandt fagfolk og politikere - ikke mindst i regionerne, for den specialiserede behandling udgør omkring ti procent af alle sygehusopgaver. Så planen giver et klart fingerpeg om, hvilke sygehuse der hører til i eliten, og hvilke, der må nøjes med en mere beskeden placering i fremtidens sygehusvæsen.

Der har allerede været alvorlig kritik af, at privathospitaler får en større rolle i behandlingen af de mest komplekse sygdomme, hvor der kræves den højeste ekspertise. Hidtil har det i overvejende grad været de største offentlige sygehuse, som har haft disse specialfunktioner.

SFs sundhedsordfører Anne Baastrup mener, at der direkte er slækket på kvaliteten for at få flere opgaver over på privathospitaler i udkastet til ny fordeling af sygehusspecialer.

- Problemet er, at der ikke stilles de samme krav til offentlige og private sygehuse. De private sygehuse får f.eks. lov at udføre højt specialiserede behandlinger, selvom de ikke råder over den nødvendige intensivkapacitet. Konkret betyder det, at flere kritisk syge patienter skal overflyttes, når der opstår komplikationer. Men overflytninger risikerer at forværre sygdomstilstanden hos patienterne, og vi har i forvejen for mange overflytninger. siger Anne Baastrup.

mou 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt