Fire kommuner skal huse forfulgte forfattere

Statens Kunstråds Litteraturudvalg har i dag besluttet at tildele Fanø, Frederiksberg, Odense og Århus kommuner støtte til etablering af en såkaldt Fribyordning i en toårig periode
KORT NYT1. MAR 2010 14.15

Under Fribyordningen kan de fire kommuner tilbyde en forfulgt udenlandsk forfatter et sted at opholde sig og udfolde sig kunstnerisk uden frygt for censur og de statslige overgreb, han eller hun ellers måtte være udsat for. Der er i dag 7-800 forfattere i verden, som er forfulgte eller fængslede på grund af deres forfattervirksomhed i lande, hvor borgernes ytringsfrihed ikke respekteres, oplyser Kulturministeriet.

Værtskommunerne får som fribyer mulighed for at yde en vigtig indsats for at forsvare de demokratiske værdier og for at fremme den internationale solidaritet omkring disse.

Regeringen har banet vejen for etablering af ordningen i Danmark ved at gennemføre de nødvendige lovændringer, og Kulturministeriet har afsat de 2 mio. kr., som i dag er uddelt af Statens Kunstråd. De 1,2 mio. benyttes til at støtte kommunerne i etableringsfasen, og de resterende 0,8 mio. kroner går til en pulje til kulturelle aktiviteter i forbindelse med fribyforfatternes virke.

De fire danske fribykommuner indgår i det internationale ICORN-netværk (International Cities of Refuge Network), som i øjeblikket har op mod 30 medlemsbyer, der giver husly til forfulgte forfattere. På ICORNs ventelister står der nu omkring 40 forfattere, der venter på et sted, hvor de kan opholde og udfolde sig frit.

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt