Stort fokus på ADHD i det vestjyske

Konferencer i marts i Holstebro og Struer skal formidle viden og vise nye veje
1. MAR 2010 13.55

Indsatsen for borgere, der er ramt af ADHD, kommer højt på dagsordenen i Holstebro, Struer og Lemvig kommuner i uge 11. Ikke færre end godt 400 mennesker har på nuværende tidspunkt meldt sig til to konferencer, der holdes i henholdsvis Folkets Hus i Struer den 16. marts og i Musikteatret i Holstebro den 18. marts.

Konferencerne supplerer hinanden, så konferencen i Struer primært retter sig til de ADHD-ramte, deres familier og deres sagsbehandlere. Her er hovedformålet at formidle viden om ADHD.

Konferencen i Holstebro er målrettet politikere, topchefer, ledere, nøglepersoner, læger og psykologer, og her er formålet at finde nye veje i den fremtidige indsats for ADHD-ramte.

- Med de to konferencer er der en enestående mulighed for at få ADHD sat på dagsordenen både i de berørte familier, hos de professionelle og beslutningstagere på samme tid. Det kan give helt særlige muligheder, siger fuldmægtig i Psykiatri og Handicap i Holstebro Kommune, Kirsten Vinther Løgsted.

Internationale undersøgelser vurderer, at mellem 2 og 6 pct. af alle skolebørn har ADHD, og at mellem 1 og 3 pct. af den voksne befolkning har lidelsen.

ADHD er et stort handicap, der ofte har store konsekvenser for livskvaliteten hos den ADHD-ramte og dennes familie. Men bl.a. forskning viser, at med den rigtige indsats på det rigtige tidspunkt kan der gøres en forskel, så flere får mulighed for at leve tættere på et normalt liv, både som barn, ung og voksen. Der ligger muligheder for at skabe bedre livsvilkår for den enkelte ADHD-ramte, men med nye veje i indsatsen ligger der også muligheder for en mere effektiv udnyttelse af de offentlige ressourcer på området.

Konferencen i Holstebro
Det er Holstebro, Struer og Lemvig kommuner, der arrangerer konferencen den 18. marts i Musikteatret i Holstebro under titlen 'Veje i ADHD-indsatsen - børn, unge og voksne'. Den bliver et tilløbsstykke. Godt 320 fra hele Jylland og fra Fyn har tilmeldt sig konferencen. Den skulle oprindelig være holdt på Hotel Ny Skovlund, men er flyttet til Musikteatret på grund af de mange tilmeldinger.

- Den store interesse for konferencen vidner om, at der i kommuner og institutioner er stor opmærksomhed om ADHD, der er en diagnose i kraftig vækst. Der er et stort behov for at fremme ny viden og finde nye veje i indsatsen - først og fremmest af hensyn til dem, der er ramt af lidelsen, og deres pårørende. Der er behov for nye tværgående initiativer, så vi også får den mest effektive indsats for pengene. En tidlig indsats er samtidig en forebyggende indsats, siger formand for Social- og Sundhedsudvalget i Holstebro Kommune, Anne Lise Holst Jensen.

Konferencen i Struer
Konferencen i Folkets Hus i Struer den 16. marts arrangeres under titlen 'Kodenavn AHDH' af 30-årige Jacob Hoffmann, der selv har lidelsen. Han har en alsidig, farverig og meget turbulent fortid, som mange andre med ADHD kan nikke genkendende til. Men Jacob Hoffmann har formået at overvinde mange af de negative sider ved sin ADHD og lever i dag et næsten normalt liv.

- Jeg ved fra mig selv, at uden hjælp ville jeg under ingen omstændigheder være dér, hvor jeg er i dag. Derfor har jeg brugt meget tid på at tage rundt i landet og fortælle min historie for at hjælpe andre, der er ramt i livet af ADHD. Nu har jeg under navnet 'ADHD-Live' startet mine egne informationsarrangementer, og konferencen i Struer er mit første større af den art. I dag brænder jeg for at bruge mine egne erfaringer til at hjælpe andre, der er kommet ud i en uoverskuelig situation eller har brug for mere viden om emnet, fortæller Jacob Hoffmann.

På konferencen vil nogle af landets ledende forskere og eksperter på området sammen med praktikere og pårørende give råd og indblik i, hvad det vil sige at leve med ADHD. Godt 120 har på nuværende tidspunkt tilmeldt sig konferencen, og der er plads til flere.

tj

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt