Dansk Fjernvarme og energiministeren skal diskutere fremtiden

Tirsdag mødes klima- og energiminister Lykke Friis med repræsentanter for brancheorganisationen Dansk Fjernvarme for at diskutere, hvordan målet om at gøre Danmark uafhængig af fossile brændstoffer nås

Især vind, men også i væsentlig grad sol, er fremtiden i det danske energisystem. Det afslørede klima- og energiminister Lykke Friis fredag, hvor sløret blev løftet for, hvad regeringen vil satse på for at gøre Danmark uafhængig af fossile brændsler.

Skal det omsættes til praksis i virkelighedens verden, så er en væsentlig del af løsningen gemt under jorden - i fjernvarmesystemet. Det skal Dansk Fjernvarme på tirsdag diskutere med Lykke Friis, når hun gæster brancheorganisationen i Fjernvarmens Hus i Kolding. Det oplyser Dansk Fjernvarme.

Fjernvarmen er svaret på, hvordan man får massedistribueret grøn og miljøvenlig energi ud til de enkelte husstande. Det sker i form af varmt vand i rør. Vandet kan varmes op på mange måder, og giver brugen af vedvarende energikilder de dimensioner, der er afgørende.

- Skal vi nå de ambitiøse mål om at være et grønt, bæredygtigt samfund og blandt verdens tre mest energieffektive lande, så er der ingen vej udenom at tænke i helheder frem for i matrikler. Men gør vi det, så kan det til gengæld lykkes0, siger direktør Jørgen G. Jørgensen fra Dansk Fjernvarme.

Teknologierne er i dag til rådighed. Fjernvarmen kan levere balancen ved at lagre energi, når den er i overflod, og frigive energi, når solen ikke skinner eller vinden ikke blæser.

Vedvarende energi indgår allerede i stor stil i fjernvarmen, hvor solvarme, affaldsforbrænding, biomasse, overskudsvarme fra industrien og geotermi er med til at sikre varme og varmt brugsvand til de 62 procent af de danske boliger, der har fjernvarme.

Fjernvarmen har med den videnskabelige rapport Varmeplan Danmark, som Rambøll og Aalborg Universitet har udarbejdet, vist, hvad der skal gøres. En af de forholdsvis let tilgængelige ting er at konvertere områder med individuel naturgas til fjernvarme. Det vil direkte kunne aflæses positivt i forhold til at være afhængig af udenlandske forsyninger af olie og gas, når Danmark i 2012 ventes at skulle importere naturgas og olie frem for som i dag at eksportere.

mou

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt