To nye veje til præstationsmålinger

KREVI har fundet to helt forskellige måder at angribe præstationsmålinger på, som kan inspirere kommunerne
26. FEB 2010 13.20

Hvad bruger I præstationsmålingerne til i din kommune?

Godt spørgsmål, vil være svaret i mange kommuner. Kommunerne skal i dag anvende en del ressourcer på forskellige former for måling og dokumentation. Men der er ingen garanti for, at måleresultaterne efterfølgende faktisk bliver anvendt.

Eksemplet fra den amerikanske stat Texas giver i et top-down og kontrolorienteret perspektiv inspiration til, hvordan man udformer gode mål, og hvordan man følger op på dem. Bottom-up eksemplet fra Norge kan give inspiration til, hvordan standardiserede målinger kan transformeres til viden, der skaber udvikling i den enkelte kommune, skriver KREVI.

Texas: Gode mål og systematisk opfølgning
Texas har et meget udbygget præstationsmålingssystem. Målene udspringer af en fællesstatslig vision, og der er både statslige mål og specifikke mål for de enkelte afdelinger.

Indsatser måles både på input, effektivitet, output og outcome, og de enkelte præstationsmål defineres ud fra en fast skabelon, så det er tydeligt, hvilke datakilder der skal lægges til grund, og hvordan målopfyldelsen beregnes.
Opfølgningen på målene er ligeledes efter en fast skabelon, hvor der er fokus på budgetpunkter, årsværk, antal opnåede mål samt status for målopfyldelsen.

Der følges op på output og effektivitet hvert kvartal. Forklarende faktorer og effektmål afrapporteres årligt. Afvigelser fra målene skal analyseres og afrapporteres til det centrale niveau.

Norge: Frivilligt samarbejde i netværk
De norske effektiviseringsnetværk er frivillige netværk mellem kommuner. Netværkene udbydes på en lang række sektorområder, og et netværkssamarbejde strækker sig typisk over 9-12 måneder. Udgangspunkt for samarbejdet er de obligatoriske standardiserede statslige målinger fra KOSTRA-systemet. Disse data suppleres med kommunernes egne målinger af kvalitet og brugertilfredshed.

Arbejdsformen i netværkene er 'benchlearning', som indebærer, at kommunerne: 

  • kortlægger serviceområder via KOSTRA data og egne målinger
  • sammenligner effektivitet og kvalitet
  • udveksler erfaringer med fokus på god praksis
  • sætter egne mål for forbedringer.

Netværksarbejdet faciliteres af KS, som er den norske pendant til danske KL.

Beskrivelserne af de to eksempler ligger på http://www.krevi.dk

tj 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt