Kommune-model vil bevare 700 job til de objektive sager

Statens model vil derimod kun efterlade 450 årsværk i kommunerne, hvis den objektive sagsbehandling skal over i statslige centre i stedet for fælleskommunale
1. MAR 2010 7.10

Af Knud Abildtrup

På den ene eller på den anden måde står store dele af den såkaldt objektive sagsbehandling til at blive flyttet væk fra de 98 kommuner - ind på centrale kontorer, hvor digitalisering og effektivisering er i højsædet.

Det gælder fem opgaver - folkepension, boligstøtte, førtidspension, barselsdagpenge og børnebidrag - som KL og staten forhandler om at omstrukturere pr. 1. januar 2012.

I alt er der omkring 2000 ansatte, der i dag tager sig af oppgaverne, og i en statslig model vil der blive efterladt 450 årsværk tilbage i kommunerne - til bl.a. at hjælpe de borgere, der ikke kan finde ud af at henvende sig pr. mail eller telefon, men gerne vil have personlig vejledning om f.eks. deres folkepension.

KL er blevet kritiseret for at have overladt effektiviserings-dagsordenen til Finansministeriet og ikke tidsnok at gå offensivt ind og selv foreslå, hvordan området kunne effektiviseres. Det er nu i gang.

Kommunerne arbejder nu på en noget anden model, hvor der bliver tale om fælleskommunale samarbejder.

Den model indebærer, at flere jobs bevares i kommunerne, nemlig 700, og at ca. 580 personer flyttes til centrene, fremgår det af arbejdsnotaterne fra KL.

Hele manøvren vurderes at kunne frigøre ressourcer svarende til 580 personer, når der tages højde for merforbrug af personale til transaktioner mellem kommuner og centre samt til at vedligeholde kompetencer.

KL vil gerne informere interesserede parter om den kommunale model. Derfor tilbyder chefkonsulent Rasmus Edelberg at komme ud og holde et oplæg f.eks. for borgerservice-regionerne. Det første møde er allerede afholdt i region Hovedstaden, og det næste er planlagt i Nordjylland.

 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt