Lokalråd er ikke en nærdemokratisk universalløsning

KRONIK Da Indenrigs- og Socialministeriet sidste år evaluerede kommunernes arbejde med nærdemokrati, lød konklusionen, at det gik rigtig godt. KL skal have ros for, at man ikke bruger den konklusion som en sovepude, skriver kronikør Martin Brunsgaard

Af Martin Brunsgaard

Kommunalbestyrelsen skal prioritere samarbejdet med lokalrådene, og man skal sørge for at afstemme forventningerne til samarbejdet. Det er nogle af de råd, som kommunalpolitikerne kan læse i et nyt inspirationskatalog fra Kommunernes Landsforening. Og de lokale græsrødder kan med fordel læse med.

Da Indenrigs- og Socialministeriet sidste år evaluerede kommunernes arbejde med nærdemokrati, lød konklusionen, at det gik rigtig godt. KL skal have ros for, at man i inspirationskataloget 'Lokalråd. Erfaringer og gode råd' undlader at bruge denne konklusion som en sovepude.

Nærdemokrati er nemlig en proces, hvor der aldrig er noget, der hedder færdigt arbejde. Og som Erik Fabrin og Anker Boye så rigtigt skriver i forordet, forudsætter et levende lokaldemokrati, at politikerne løbende stiller spørgsmål til egen praksis.

'Lokalråd. Erfaringer og gode råd' er fuld af gode spørgsmål, som politikerne kan stille sig selv, når og hvis de ønsker at bruge lokalråd som et nærdemokratisk værktøj. Hvor meget tid vil kommunalbestyrelsen prioritere at bruge på lokalrådene? Hvad skal lokalrådene have indflydelse på? Hvordan får man forvaltningen med? Og skal lokalrådene etableres af kommunen eller vokse op nedefra?

Svarene må politikerne selv komme med. For det er en af inspirationskatalogets centrale pointer, at svarene er betinget af lokale forhold. Hvad der er den rigtige løsning i en kommune, vil være den helt forkerte fremgangsmåde i en anden.

Undgå frustrationer
En anden central pointe er, at politikerne ved at svare på ovennævnte spørgsmål vil være i stand til at foretage den nødvendige forventningsafstemning. Hvis politikerne og lokalsamfundene har samme forventninger til lokalrådenes funktion og indflydelse, kan man nemlig undgå frustrationer på begge sider af bordet.

Lokalråd er ikke en nærdemokratisk universalløsning, og nogle gange må politikerne overveje, om der skal tages andre dialogværktøjer i brug. Men hvis den nødvendige forventningsafstemning er på plads, kan lokalrådene fungere som bindeled mellem lokalsamfund og kommunalbestyrelse. Det viser erfaringerne fra Esbjerg, Middelfart og Vordingborg, som er de kommuner, som inspirationskataloget bruger som eksempler.

Selv om inspirationskataloget primært henvender sig til medlemmer af kommunalbestyrelsen, kan de lokale græsrødder også læse det med udbytte. Udgangspunktet for en konstruktiv dialog er som bekendt, at man kan se tingene fra modpartens side af bordet. I 'Lokalråd. Erfaringer og gode råd' kan de lokale græsrødder få indblik i de overvejelser, politikerne må gøre sig i forhold til at bruge lokalråd i kommunalbestyrelsens arbejde. Og skulle byrødderne ikke selv have læst på lektien, kan man jo minde dem om, at det burde de se at få gjort!

 

Martin Brundsgaard er kommunikationsmedarbejder i Landdistrikternes Fællesråd

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt