Kommuner afprøver digitaliserings-projekt for autister

En digital kalender skal gøre hverdagen lettere for mennesker med autisme på bosteder i kommunerne samt reducere arbejdstiden for personalet
26. FEB 2010 10.07

 

80 personer med autisme og 80 pædagogiske medarbejdere i København, Gladsaxe og Rødovre kommune deltager lige nu i projektet 'Digitalisering af dagsstruktur for mennesker med autisme', der over 18 måneder vil afprøve MEMOActiv, som er en håndholdt e-kalender. I den nærmeste fremtid skal beboere og medarbejdere i gang med at implementere brugen af kalenderen på de enkelte bosteder.

Projektet sker i samarbejde med Abilia, som har udviklet det elektroniske hjælpemiddel. MEMOActiv er en lommeudgave af MEMO Planner, der blev introduceret på det norske og svenske marked i februar 2009 og i maj 2009 blev kåret som Årets Hjælpemiddel i Danmark.

Kommunale besparelser
- På baggrund af erfaringer indhøstet fra Sverige og Norge er vores forventning at der i et bostedsprojekt med 80 mennesker med autisme på årsbasis vil kunne opnås en konkret besparelse på 3,35 medarbejdere svarende til 1.02.000 mio. kr. På landsplan vil dette svare til en besparelse på ca. 191.000.000 kr. i det antallet af mennesker med autisme anslås til ca. 15.000, fortæller Jakob Iversen, direktør i Abilia.

Mennesker med autisme får i det nye projekt adgang til teknologi til at huske egne gøremål og aftaler i dagens program. Kalenderen, skal forbedre autisternes hverdag på bosteder i kommunerne. Ambitionen er, at beboerne ved hjælp af teknologien bliver mindre afhængige af personalet. I dag foregår støtten typisk ved, at personalet på bostederne benytter sig af laminerede symbolbrikker, der dagligt placeres på oversigtstavler, så den enkelte beboer kan holde styr på dagsstrukturen.

Med den nye elektroniske kalender får personalet en anden opgave - nemlig at støtte beboerne i selv at benytte teknologien. Personalet får derfor et kompetenceløft i brugen af teknologien - fx til at kunne lægge symboler og fotos ind på beboerens kalender fra en computer.

Kalenderen viser beboerens aktiviteter ved hjælp af billeder og lyd. Er der lagt en fast dagsstruktur ind i MEMOActiv, kan den automatisk gentages alle de dage, hvor dagsstrukturen er ens. Desuden har den elektroniske kalender en talefunktion, der dels understøtter kommende aktiviteter auditivt, dels giver beboeren gloser, der støtter kommunikationen.

- Tanken bag MEMOActiv er at gøre det enklere for den enkelte at strukturere hverdagen og dermed opnå et mere selvstændigt og aktivt liv. Derfor har den til formål at give brugeren en øget livskvalitet, forklarer projektkoordinator Maria Lincke Jørgensen fra Socialt Udviklingscenter SUS.

Projektet løber frem til 30. juni 2011.

Fakta om digitaliseringsprojektet:
Projektet 'Digitalisering af dagsstruktur for mennesker med autisme' er forankret i Københavns Kommune, som samarbejder med projektkommunerne Gladsaxe og Rødovre. Udvalgte bosteder og repræsentanter fra hver kommune vil deltage i projektet, sammen med Kommunikationscentret i Hillerød. Socialt Udviklingscenter SUS koordinerer den daglige ledelse af projektet. Projektet er støttet af ABT Fonden.

På landsplan vil en fuld implementering af MEMOActiv kunne omfatte mindst 15.000 mennesker med autisme/autistiske træk og mindst 4000 pædagogiske medarbejdere. Løsningen har i øvrigt et stort udbredelsespotentiale ift. andre grupper af borgere med brug for hjælp, fx. hjerneskadede og demente

tj

 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt