Borgerinddragelse ved nedrivning af boliger

Borgerne i Tønder Kommune inddrages aktivt i kortlægning af ejendomme, der skal rives ned eller forbedres for at styrke og udvikle landområderne

TØNDER: Tønder Kommune beder nu borgerne om hjælp til at bruge næsten fem mio. kr. Pengene skal anvendes til nedrivning eller forbedring af mere eller mindre faldefærdige ejendomme i landdistrikterne, så det bliver endnu mere attraktivt at bo i Tønder Kommune.

- Vi har fået 3,5 mio. kr. fra regeringens indsatspulje for 2010 til forskønnelse og oprydning i landområderne, og vi lægger selv 1,2 mio. kr. oveni. Dermed kan vi komme i gang med at skabe bedre boliger og bedre miljøer til styrkelse og udvikling af landområderne, siger borgmester Laurids Rudebeck (V).

Ejere af forfaldne ejendomme i hele kommunen med undtagelse af Tønder by kan søge om at få ejendommene fjernet. Er kriterierne opfyldt, og ansøgningen imødekommes, fjernes ejendommene uden udgifter for ejeren. Ansøgninger behandles i den rækkefølge, de modtages, og så længe midlerne strækker.

Samtidig er der mulighed for at få tilskud på 25 pct. til udvending renovering af ejendomme. Til særligt bevaringsværdige ejendomme kan tilskuddet komme op på 33 pct.

Prioritering
- Vi skal nu have skaffet os et overblik over behovet for indsatsen rundt om i kommunen, så vi kan lave en prioritering og komme i gang. Vi opfordrer derfor ejere af forfaldne ejendomme til at søge del i puljemidlerne, og samtidig beder vi borgerne rundt om i hele kommunen hjælpe os med kortlægning og udpegning af ejendomme ved at melde ind med emner.

- Vi lægger også op til et tæt samarbejde med lokalrådene og kontakter dem direkte, fordi de har god føling med forholdene rundt omkring, oplyser Laurids Rudebeck.

Kommunalbestyrelsen har netop godkendt en strategi for anvendelse af indsatspuljen i Tønder Kommune, og her er det besluttet, at pengene skal anvendes efter følgende prioritering:

  • Beboede ejendomme med sundheds- og brandfare
  • Forfaldne ejendomme i mindre bysamfund
  • Forfaldne ejendome ved offentlig vej
  • Andre ejendomme, det er væsentlig at få revet ned eller forbedret

- Vi ser frem til at komme i gang med opgaven, for der er ingen tvivl om, at vi med denne indsats kan gøre det mere attraktivt at bo i Tønder Kommune, siger borgmester Laurids Rudebeck.

På kommunens hjemmeside er der nærmere information om, hvordan man søger midler til nedrivning/forbedring, og hvilke kriterier der skal være opfyldt. Ansøgningsskemaer kan hentes på hjemmesiden, og der er også mulighed for at læse Kommunalbestyrelsens strategi for anvendelse af indsatspuljen.

Fakta:
Regeringen har afsat en pulje på 150 mio. kr. til forskønnelse og oprydning i landområderne. Tønder Kommune har fået 3,5 mio. kr. og bidrager selv med yderligere 1,2 mio. kr. Pengene kan anvendes til nedrivning eller forbedring af forfaldne ejendomme i landområder.

Det ventes, at der i Tønder Kommune kan fjernes ca. 35 forfaldne ejendomme og herudover ske en ret betydeligt forskønnelsesindsats.

Ansøgninger skal sendes til kommunen senest den 1. maj 2010. Samtidig er borgere i hele kommunen velkomne til at pege på mulige emner.

Der skal være indgået aftaler om anvendelse af midlerne i 2010, men selve arbejdet kan godt udføres i 2011.

Regeringen har bestemt, at indsatsmidlerne alene må bruges i landområderne. For Tønder Kommune indebærer det , at der kan ydes midler til nedrivning/forbedring i hele kommunen med undtagelse af Tønder by.

 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
DK Job
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt