KL skubber på for at bevare objektive sagsområder

Kommunaludvalget skal se på ni kommuners forslag til, hvordan kommunale fællesskaber kan effektivisere de fem omdiskuterede sagsområder, som regeringen ellers gerne vil overtage i statslige centre
26. FEB 2010 9.28

En kreds bestående af ni kommuner har i fællesskab udarbejdet et forslag til en kommunal model for varetagelse af den objektive sagsbehandling. Modellen danner grundlag for regeringens beslutning om hvorvidt sagsområderne skal effektiviseres gennem kommunale fællesskaber eller statslig centralisering ligesom SKAT, oplyser KL.

Flere folketingspolitikere er interesseret i sagen, og den kommunale model skal behandles af Folketingets Kommunaludvalg. Dato for mødet er dog endnu ikke kendt.

Den kommunale model adskiller sig fra den statslige bl.a. ved at den sikrer en sammenhængende myndighedsudøvelse til gavn for borgerne, således at det lokale borgerservicecenter fortsat kan give en effektiv service.

Kommunen som hovedindgang til den offentlige sektor
Med en statslig model ville de objektive sagsområder blive flyttet ud af kommunerne. Dette vil for borgerne opleves som en uforståelig opgavedeling.

Henvender en borger sig f.eks. til kommunen om folkepension vil han eller hun opleve at blive sendt videre til en statslig enhed, formentlig et af de regionale skattecentre.

Henvender borgeren sig i stedet om særlige tillæg til pensionen, tager kommunen sig af sagen. For borgerne vil dette være en uforståelig opgaveopdeling, der ikke hænger sammen med kommunerne som hovedindgangen til den offentlige sektor.

Mulighederne for en helhedsorienteret sagsbehandling reduceres helt konkret, og det vil eksempelvis ikke være muligt at afklare hele borgerens livssituation med muligheder for alle kontantydelser og eventuelle tillæg på én gang. Det vil klart være en forringelse af borgerbetjeningen, ikke mindst for de svageste borgere.

Den kommunale model beskrevet i rapporterne
Modellen er beskrevet i rapporten En kommunal model til effektivisering af objektiv sagsbehandling af 14. oktober 2009.

I notatet om uddybning af den kommunale model fra 22. december 2009 uddybes beskrivelsen af modellen i forhold til den oprindelige rapport fra 14.oktober 2009.

 

 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
DK Job
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt