Vækstråd vil fremme OPS

Flere ældre, færre hænder og stigende forventninger til den offentlige service. Det er udfordringen for fremtidens velfærdssamfund. Offentlig-privat samarbejde kan være en af løsningerne, lyder det fra Danmarks Vækstråd
26. FEB 2010 8.45

Erfaringer fra ind- og udland viser, at offentligt/privat samarbejde fremmer udviklingen af nye, bedre og billigere velfærdsløsninger- og teknologier og dermed også nye forretningsmuligheder, lyder det fra Erhvervs- og Byggestyrelsen.

Brugen af offentlig-privat samarbejde på særligt de bløde velfærdsområder stiger kun svagt. Det hænger bl.a. sammen med, at der er store udviklingsudgifter og en vis usikkerhed ved at nytænke og videreudvikle den offentlige opgaveløsning. Det er derfor vigtigt, at der gennemføres projekter, som anviser konkrete løsninger og illustrerer fordelene ved at inddrage private i opgaveløsningen.

- I fremtiden bliver der færre til at løfte de velfærdsopgaver, som vi alle nyder godt af. Vi er derfor nødt til at udvikle nye og smartere måder at løse opgaverne på. Derfor har Danmarks Vækstråd besluttet, at en del af midlerne under den konkurrenceudsatte pulje skal gå til at styrke den offentlige opgaveløsning gennem offentlig-privat samarbejde, Lars Nørby Johansen, formand for Danmarks Vækstråd.

Erhvervs- og Byggestyrelsen indkalder ansøgere, der kan øge interessen for offentlig-privat samarbejde. Ansøgeren skal gennemføre følgende tre hovedopgaver:

  • Udvælge og gennemføre fem store demonstrationsprojekter, der kan nytænke den offentlige opgaveløsning, bl.a. inden for de bløde velfærdsområder
  • Udvikle et 'OPS-eftersyn' for kommuner og regioner, der skal afdække, om opgaveløsningen kan udvikles og styrkes gennem OPS
  • Udvikle et koncept for en innovationspris for bedste offentlige/private samarbejde.


Fristen for indsendelse af ansøgninger til Erhvervs- og Byggestyrelsen under den konkurrenceudsatte pulje 2010 er tirsdag den 15. juni 2010.

 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
DK Job
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt