Fru Hansen i første række

Ældreplejen i Gladsaxe er kommet af med unødvendigt papirarbejde og tid foran computeren. I stedet skal plejepersonalet bruge kræfterne på at give de ældre en mere individuel og fleksibel hjælp

GLADSAXE: Hjemmeplejen i Gladsaxe er sluppet af med den daglige tidsregistrering og minuttyranniet på medarbejdernes arbejdsplaner, og på omsorgscentrene har medarbejderne fået mere overordnede rammer for hjælpen i stedet for en stram og detaljeret styring.

- Detailstyring er blevet et fy-ord i ældreplejen. Vi har i stedet bevæget os mod mere fleksible rammer, som passer til borgernes og personalets hverdag. Medarbejdernes synsvinkel på arbejdsopgaverne er kommet i centrum. Sidste år lancerede vi forskellige projekter for at komme bureaukratiet til livs og skabe større fleksibilitet. De har givet os rigtig gode erfaringer, som nu skal udbredes til hele kommunen, siger Anne Skjoldan, souschef på ældreområdet.

3500 får glæde af forandringerne
De nye arbejdsformer gælder både på omsorgscentrene og i hjemmeplejen. Det betyder, at omkring 1000 medarbejdere og over 2500 borgere i Gladsaxe får glæde af forandringerne. På omsorgscentrene er der indført såkaldte "pakkeløsninger", som består af en overordnet ramme for hjælpen til borgerne i stedet for detaljeret styring.

- Fordelen er, at det nu er legitimt at hjælpe beboerne på omsorgscentrene ud fra beboernes aktuelle behov frem for kun at levere hjælpen ud fra en rigid detailplanlægning. Det skaber fleksibilitet til at levere efter Fru Hansens behov den pågældende dag. Nogle dage er der behov for mere hjælp, og andre dage kan Fru Hansen klare mere selv. Kort sagt, borgerens egne evner kommer i centrum, fortæller Anne Skjoldan. Fleksible ydelser er altså kodeordet:

I tråd med regeringens ønske
- Det er samtidig et udtryk for fuld tillid til vores medarbejderes faglighed. De er rigtigt gode til i fællesskab med borgeren at vurdere, hvornår det er bedst at lade Fru Hansen styrke kroppen ved at løse de daglige gøremål selv, og hvornår man skal støtte borgeren. Samarbejdet mellem borger og personale er meget vigtigt for alle parter, siger Anne Skjoldan.

Gladsaxes nye arbejdsformer er også i tråd med regeringens stort anlagte afbureaukratiseringsreform af den offentlige sektor. Målet er et øget ansvar for tilrettelæggelsen af eget arbejde og større arbejdsglæde ved færre regler.

ka

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt