Claus Hjort vil gøre det besværligt at gå på kommunen

Efter nye statslige centre overtager en række objektive sagsområder, skal borgeren bestille tid for at opnå et møde i kommunen, så flest muligt - for at undgå ventetid - henvender sig direkte til centrene
26. FEB 2010 9.20

Kommunalbladet har fået aktindsigt i dokumenter fra Finansministeriet angående de objektive sagsområder, som staten p.t. forhandler med KL om at overtage. 1. januar 2012 kan fem opgaver - folkepension, boligstøtte, førtidspension, barselsdagpenge og børnebidrag være overflyttet til centrene.

I kommunerne bliver der efter de papirer 450 årsværk tilbage til de fem områder - hvor der nu er beskæftiget 2.000.

Ud af de 450 skal 300 tage sig af socialfaglige spørgsmål, mens 150 tager sig af den generelle vejledning til borgere og hjælper dem med kommunikationen til centrene.

Det bliver ikke muligt for borgere at møde op i de statslige centre, så kommunikationen foregår via brev, telefon, mail eller digital selvbetjening - eller med en medarbejder i borgerservice som 'tolk', hvis borgeren vælger at komme til kommunen. Men for at gøre det så besværligt som muligt, SKAL borgeren bestille en tid til et møde i kommunen.

'Tidsbestilling indføres for at gøre det attraktivt for borgeren at henvende sig i centret frem for kommunen (...) Borgeren skal altså vente på at få et møde. Det forventes, at den ventetid vil få borgeren til at henvende sig i det statslige center', som det direkte bliver beskrevet i et af dokumenterne.

ka

 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt